Strona główna Polityka O unijnych funduszach i zmianach w SPP. Za tydzień sesja Rady Miejskiej.

O unijnych funduszach i zmianach w SPP. Za tydzień sesja Rady Miejskiej.

0

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania, przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Łącznej, a także przedstawienie sprawozdania z wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez świdnicki samorząd w latach 2015-2019 – to część spraw, którymi miejscy radni zajmą się podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej.

Sesja rozpocznie się w piątek, 26 kwietnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W godz. 16.00-16.30 planowane są wystąpienia mieszkańców.

Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Łączna.
 6. Sprawozdanie z wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Gminie Miasto Świdnica w latach 2015-2019.
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 8. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania oraz wniosków pokontrolnych z kontroli w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, dokonanej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świdnicy w zakresie „zgodności z przepisami prawa ewidencji zabytków w Świdnicy wg stanu na 31.12.2018 r.”
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 29.03.2019 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Wręczenie nagród i wyróżnień przyznanych przez Gminę Miasto Świdnica za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
 13. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na VII sesję Rady Miejskiej:

VII/1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ulicy Wodnej 4 oraz przy ulicy Wrocławskiej 16 w Świdnicy,

VII/2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy-ul.Łączna,

VII/3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica,

VII/4. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się przy Placu Grunwaldzkim 11 w Świdnicy-schron,

VII/5. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/243/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 maja 2008r. w sprawie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy komunalnych Świdnicy,

VII/6. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Świdnicy uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo stanowienia o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ze sprawozdaniami i projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułPijany zatrzymał się na barierkach
Następny artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR CINEMA3D]