Strona główna Wydarzenia Świdnica Działkowcy mogą zgłaszać się po miejskie dotacje

Działkowcy mogą zgłaszać się po miejskie dotacje

2

Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać stowarzyszenia prowadzące w Świdnicy rodzinne ogrody działkowe. Można już składać wnioski o przyznanie dotacji celowych, które pomogą w modernizacji i budowie infrastruktury ogrodowej. W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na ten cel 30 tysięcy złotych.

Udzielona dotacja nie może przekraczać 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie może być większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie. Środki te mogą wspomóc m.in.: remont czy też budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych, sieci energetycznych lub wodociągowych. Wnioski można składać do 13 maja 2019 roku. Po ich rozpatrzeniu i ocenie, prezydent miasta przekaże przyznane dotacje na podstawie umowy.

Rozliczenie środków powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia inwestycji, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku budżetowego. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego będą mogli dokonywać kontroli realizacji dofinansowanych zadań.

Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyznawania dotacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. Aktywności Obywatelskiej – Krystian Werecki pod nr tel. 74/856 29 64 lub mailowo [email protected].

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułPodczas rozbiórki runęła ściana. 4 osoby ranne [FOTO]
Następny artykułUniwersytet Trzeciego Wieku w Żarowie skończył 10 lat