Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Rada Gminy Świdnica zadecyduje o dotacjach

Rada Gminy Świdnica zadecyduje o dotacjach

0

Między innymi o dotacjach na wymianę ogrzewania i o wsparciu remontów zabytków będzie w najbliższy czwartek, 28 marca, decydować Rada Gminy Świdnica. Obrady rozpoczną się o godzinie 11.00 w sali narad UG. Sesja będzie transmitowana.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2.Wnioski do porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z V sesji.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał:

– w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
-w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonym na terenie Gminy Świdnica;
-w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”;
-w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej, na lata 2018-2023;
-zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica;
w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu pieniężnego  do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów;
-w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Anny w Grodziszczu);
-w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Mikołaja w Pszennie);
-w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Bojanicach);
-w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu niepieniężnego – środków trwałych, do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów.
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu zakresie realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi”;
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego związanego z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Świdnica;
-w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Makowice;
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Jagodnik, stanowiącej działkę nr 96/19;
-w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w obrębie Panków, stanowiącej działkę nr 307;
-w sprawie nadania nazwy ulicy „Rozwojowa” w obrębie Słotwina.

7.Zapytania i interpelacje.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie VI Sesji Rady Gminy Świdnica.

Poprzedni artykułW pogoni za trzecim tytułem. Świdnicko-krakowska rywalizacja w Mistrzostwach Europy rozpoczęta!
Następny artykułZbiórka konsol i gier 8/16 bit