Strona główna Wydarzenia Marcinowice Wybrali pierwszych sołtysów

Wybrali pierwszych sołtysów

0

W styczniu i lutym w 18 na 19 sołectw gminy Marcinowice zostaną wybrani nowi sołtysi. W ośmiu miejscowościach mieszkańcy już podjęli decyzję.

Fot. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice

Wybór sołtysa odbywa się podczas zebrania wiejskiego w poszczególnych miejscowościach zarządzonego przez wójta Gminy Marcinowice. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Zebrania ma za sobą osiem pierwszych miejscowości. Każdy dotychczasowy sołtys przedstawił również sprawozdanie ze swojej działalności. Po wyborach nowo wybranymi sołtysami zostali:

Krasków: Janusz Rygulski

Klecin: Elżbieta Łukomska

Gruszów: Katarzyna Taratuta

Stefanowice: Janina Grabowa

Śmiałowice: Magdalena Szal-Żółkiewska

Gola Świdnicka: Józef Młocek

Chwałków: Małgorzata Sala

Szczepanów: Wojciech Kasprzycki

Wójt gminy oraz mieszkańcy podziękowali tym sołtysom, którzy nie będą już pełnić tej funkcji, a nowym życzyli realizacji zamierzeń i dobrej pracy na rzecz wsi. Na zebraniach wiejskich zdecydowano także o nowych składach rad sołeckich.

Podczas spotkań rozmawiano o zadaniach do realizacji w bieżącym roku i kolejnych latach. Mieszkańcy zgłaszali potrzeby poprawy stanu dróg, udrożnienia rowów melioracyjnych, budowy chodników oraz zwiększenia liczby punktów oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji w Chwałkowie, zorganizowania spotkania włodarzy gminy z przedstawicielami kopalni w Chwałkowie oraz udrożnienia rzeki Czarnej Wody.

Przed nami wybory w kolejnych miejscowościach gminy:
Strzelce (szkoła) 01.02.2019 r. godz.: 17:00
Sady(świetlica wiejska) 05.02.2019 r. godz.: 17:00
Biała (świetlica wiejska) 06.02.2019 r. godz.: 17:00
Kątki(świetlica wiejska) 07.02.2019 r. godz.: 17:00
Tąpadła(świetlica wiejska) 07.02.2019 r. godz.: 19:00
Wirki(świetlica wiejska) 08.02.2019 r. godz.: 18:00
Zebrzydów(świetlica wiejska) 11.02.2019 r. godz.: 18:00
Tworzyjanów(remiza strażacka) 12.02.2019 r. godz.: 17:00
Marcinowice (świetlica wiejska) 13.02.2019 r. godz.: 17:00
Wiry(świetlica wiejska) 20.02.2019 r. godz.: 17:00

W miejscowości Mysłaków wybór sołtysa odbędzie się dopiero w październiku 2019 r.

/UG Marcinowice, opr. red./

Poprzedni artykułRadny zrzekł się mandatu. W kwietniu wybory
Następny artykułJazzowo-karnawałowy koncert zimowy