Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Są pieniądze na dodatkowe zajęcia dla uczniów

Są pieniądze na dodatkowe zajęcia dla uczniów

1

Dobre wiadomości dla uczniów i nauczycieli w gminie Świdnica. Od września 2019 r. do czerwca 2021 r. w 6 gminnych placówkach oświatowych ruszy kolejny projekt edukacyjny pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica”, dofinansowany kwotą 1,7 mln zł. Wkład własny gminy to niespełna 93 tys. zł.

Klasa matematyczna w Szkole Podstawowej w Witoszowie Dolnym

Projekt, skierowany do 778 uczniów z sześciu szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Świdnica, przewiduje podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Projekt zakłada także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w gminie Świdnica.

Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz w sprzęt elektroniczny.

 

Poprzedni artykułKuba stracił swojego właściciela. Kocur szuka nowego domu
Następny artykułTragiczny finał czołowego zderzenia