Strona główna Temat dnia “Kompromitacja Rady Gminy” – oświadczenie radnego Łukasza Świeczko

“Kompromitacja Rady Gminy” – oświadczenie radnego Łukasza Świeczko

0

Oświadczenie radnego Łukasza Świeczko:

“Szanowni mieszkańcy gminy Świdnica.

Wczoraj odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, na której jedenastu radnych z „obozu” wójt Teresy Mazurek podpisało się pod apelem, skierowanym przeciwko mnie i mojej publikacji wyborczej. Najbardziej dziwi mnie fakt, że radni podpisali się pod tym apelem bez zbadania sprawy. Jestem przerażony, jak osoby mające reprezentować mieszkańców, mogą wyrobić sobie opinię na podstawie jednostronnych sugestii komitetu obecnej wójt Teresy Mazurek, bez wysłuchania drugiej strony i przedstawienia przez nią dowodów. Niestety nie miałem takiej możliwości, ponieważ zostałem powiadomiony o terminie sesji na niecałe trzy godziny przed jej rozpoczęciem, bez poinformowania mnie o jej tematyce. Myślę, że było to działanie celowe, abym nie mógł przedstawić moich dowodów i się obronić. To, że radni, którzy podpisali się pod apelem kandydują lub kandydowali z Komitetu Wyborczego Teresy Mazurek pozostawię bez komentarza.

Odnosząc się do zarzutów, zawartych w tym kuriozalnym apelu, pragnę poinformować mieszkańców, że informacje zawarte w moim materiale wyborczym zawierają prawdziwe dane, które jestem w stanie udowodnić i udokumentować. Apel ten i błyskawiczny sposób jego przyjęcia traktuję jako kolejną, nieudolną próbę podważenia mojej wiarygodności w oczach mieszkańców gminy Świdnica.

Prawdziwa jest informacja zawarta w materiale, że Regionalna Izba Obrachunkowa, po przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej gminy Świdnica, złożyła zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, w związku ze skalą wykrytych nieprawidłowości. Nastąpiło to 20 sierpnia 2018 roku, co udowodniłem umieszczając skan pisma podpisany przez samą prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z pisma tego jasno wynika, że „(…) jako osobę, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych, wskazano panią Teresę Mazurek”. Z kolei oskarżyciel, czyli Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych poinformował pismem z dnia 18 września 2018 roku, że (cytat)”Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu pismem z dnia 20 sierpnia 2018 r. (znak WK.WR.44.35.2018.337) złożył zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy w Świdnicy. W chwili obecnej prowadzone są czynności sprawdzające”.

Kłamstwem jest natomiast informacja zawarta w punkcie 4. wspominanego apelu, jakobym rzekomo miał tylko dwukrotnie głosować przeciwko podejmowanym uchwałom. Informacja ta jest perfidną manipulacją, jak i ta, że przez cztery lata kadencji byłem biernym radnym. Mieszkańcy mojego okręgu doskonale wiedzą, że moja aktywność była wysoka przez całą kadencję. Jestem ciekaw, jak zostało policzone, ile razy głosowałem przeciwko uchwałom, skoro głosowania w mijającej kadencji nie były imienne.

Nie jest manipulacją z kolei, jak twierdzi część radnych z „obozu” wójt Teresy Mazurek, jakobym dysponował informacjami o bieżącym stanie skanalizowania poszczególnych gmin. Aby porównanie było rzetelne i wiarygodne, należy zawsze robić zestawienie z jednego okresu. Niestety Główny Urząd Statystyczny podaje na chwilę obecną dane na dzień 31 grudnia 2016 roku (zarówno dane dotyczące poszczególnych gmin, jak i średniej krajowej). Ponadto nie miałem zamiaru pisać o przydomowych oczyszczalniach ścieków, ponieważ uważam, że nie jest to rozwiązanie dobre dla mieszkańców w długiej perspektywie, a moim celem będzie objęcie siecią kanalizacyjną wszystkich miejscowości. I na tym tle nasza gmina wypada bardzo kiepsko.

Podsumowując mam wrażenie, że obecna wójt Teresa Mazurek oraz radni z nią związani, nie są w ogóle odporni na krytykę. Podnosiłem to już w wywiadzie, w którym mówiłem, że obecna wójt wpadła w swojego rodzaju samozachwyt i nie dostrzega swoich błędów. Każdy ma prawo do własnej oceny sytuacji, z czym obecna wójt Teresa Mazurek nie może się pogodzić. Niestety, o tym, że w naszej gminie nie jest tak różowo, mówią kolejne opublikowane niedawno dane, dotyczące wykorzystania środków unijnych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nasza gmina, w kategorii gmin wiejskich, znalazła się dopiero na 634 miejscu, aż o prawie 200 miejsc za dużo mniejszą gminą Marcinowice (miejsce 437). Możemy nadal zaklinać rzeczywistość, jak robi to obecna władza. Jednak jak widać, obiektywne dane po raz kolejny sprowadzają nas na ziemię.

Szanowni mieszkańcy, jeszcze raz zapewniam, że informacje zawarte w materiale wyborczym są prawdziwe i oparte na danych z niezależnych instytucji (GUS, RIO, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Komisja Orzekająca ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Wojewoda Dolnośląski). Jeszcze raz podkreślę, że atak ten traktuję jako kolejną próbę podważenia mojej wiarygodności w oczach mieszkańców, na kilka dni przed wyborami. Żałuję tylko, że radni z „obozu” Teresy Mazurek wykazali się tak wielkim brakiem profesjonalizmu i bez zbadania sprawy wdali się w tanie rozgrywki polityczne.

Apeluję do Komitetu Wyborczego Wyborców Teresy Mazurek „Wspólna Gmina” o powstrzymanie się od kolejnych prób dyskredytacji mojej osoby w oczach mieszkańców poprzez stwierdzenia, jakoby w moim materiale wyborczym rzekomo pojawiały się kłamstwa. W przeciwnym razie będę zmuszony skierować sprawę na drogę sądową, w trybie wyborczym. Mieszkańcy mają prawo być informowani o wszystkim, co dzieje się w gminie, nawet jeśli jest to niekorzystne dla obecnej władzy.

Drodzy Państwo, 21 października pójdźmy na wybory i wspólnie odmieńmy naszą gminę.”

Z wyrazami szacunku
Łukasz Świeczko
Wasz kandydat na Wójta Gminy Świdnica

/Artykuł sponsorowany/
/Artykuł sfinansowany ze środków KWW Łukasza Świeczko/