Strona główna 112 Nielegalnie zatrudniali ponad 200 obcokrajowców

Nielegalnie zatrudniali ponad 200 obcokrajowców

6

W wyniku zweryfikowania dokumentów 237 cudzoziemców zatrudnionych do wykonywania pracy na terytorium naszego kraju ujawniono 233 przypadki powierzenia nielegalnej pracy – to efekt kontroli przeprowadzonej w jednej z dolnośląskich agencji pracy tymczasowej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze – informuje Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. To agencja ze Świdnicy – udało nam się ustalić.

Fot. Straż Graniczna

Funkcjonariusze z Placówki SG w Jeleniej Górze zakończyli w jednej z dolnośląskich agencji pracy tymczasowej kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzenia wykonywania im pracy. Kontrolowana agencja świadczyła usługi w zakresie pracy tymczasowej, a więc zatrudniała i kierowała cudzoziemców do wykonywania pracy tymczasowej. Kontrola trwała ponad 3 miesiące. Funkcjonariusze SG szczegółowo sprawdzili całą dokumentację związaną z powierzeniem pracy 237 cudzoziemcom. Kontrola wykazała, że 233 cudzoziemców ( 226 obywateli Ukrainy, 6 obywateli Gruzji oraz 1 obywatel Rosji) pracowało bez zezwoleń na pracę i bez wymaganych umów cywilnoprawnych.

W związku z naruszeniem przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wobec cudzoziemców zostaną wszczęte czynności wyjaśniające. Natomiast wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu kara grzywny do 30 000 zł.

/Straż Graniczna, opr. red./