Strona główna 112 Skazani z bransoletą pod dozorem. Przypilnują ich nowi pracownicy Służby Więziennej

Skazani z bransoletą pod dozorem. Przypilnują ich nowi pracownicy Służby Więziennej

0

W całej Polsce ponad 5 tysięcy skazanych odbywa karę w ramach tzw. aresztu domowego. Do tej pory pilnowaniem ich zajmowała się prywatna firma ochroniarska, jednak od września obowiązki te przejmie Służba Więzienna. W Świdnicy odbył się właśnie pierwszy etap rekrutacji nowych funkcjonariuszy, którzy za kilka miesięcy zajmą się obsługą systemu dozoru elektronicznego.

Rekrutacja do nowo powołanej komórki zajmującej się dozorem skazanych

Obecnie obsługą systemu, pozwalającego osobom skazanym na odbywanie kary w miejscu zamieszkania zajmuje się spółka Impel Security Polska, ale umowa z firmą kończy się 30 września 2018 roku. Wówczas pełnię kompetencji w zakresie dozoru elektronicznego przejmie Służba Więzienna. W ramach województwa dolnośląskiego wszelkie kwestie związane z obsługą tego systemu będą realizowali pracownicy i funkcjonariusze nowo powołanej komórki, która już 1 września 2018 roku rozpocznie działalność przy świdnickim Areszcie Śledczym.

Kilka dni temu odbył się pierwszy etap rekrutacji. – Do świdnickiej jednostki wpłynęło 28 osiem zgłoszeń do pracy na stanowiska cywilne i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ostatecznie wybrano 8 osób, spośród których 4 zostanie zatrudnionych na etatach funkcjonariuszy Służby Więziennej, po pozytywnym przebiegu dalszej rekrutacji – mówi Bartłomiej Perlak z Aresztu Śledczego w Świdnicy.

Do ich zadań będzie należało sprawdzanie możliwości technicznych, montaż sprzętu technicznego, a także interweniowanie w wypadku przekroczenia uprawnień przez osoby odbywające karę w tym systemie – wyjaśnia Perlak. Z kolei dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski podkreśla, że przejęcie dozoru nad skazanymi przez Służbę Więzienną pozwoli na szybsze reagowanie na nieprawidłowości. – Osoby obsługujące ten system będą wyposażone w znacznie większe prawa, a zarazem i ochronę, ponieważ wśród pracowników każdej komórki połowę będą stanowili funkcjonariusze, uprawnieni m.in. do stosowania środków przymusu bezpośredniego – dodaje rzecznik prasowy aresztu.

W ramach elektroniczny system monitoringu każdy skazany odbywający w ten sposób karę posiada wyznaczony indywidualny szczegółowy harmonogram odbywania kary, który przewiduje przebywanie w miejscu zamieszkania w określonym czasie. Ponadto każdy z nich ma ściśle wyznaczony czas na pracę, naukę lub inne obowiązki życiowe oraz rodzinne. Złamanie zasad odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego zazwyczaj skutkuje wycofaniem zgody na taką formę odbywania kary i osadzenie w jednostce penitencjarnej.

Obecnie karę w systemie dozoru odbywa 5 164 skazanych, w tym 700 na terenie administracyjnym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Tylko w 2017 roku zainstalowano blisko 12 tys. urządzeń umożliwiających odbywanie kary właśnie w ten sposób. Natomiast od 2009 roku do chwili obecnej przeszło 70 tys. skazanych skorzystało z odbycia kary w miejscu zamieszkania – wylicza Perlak.

/Areszt Śledczy w Świdnicy, opr. mn/