Strona główna Wydarzenia Świdnica Wskaż strażnikom niezabezpieczoną skrzynkę gazową

Wskaż strażnikom niezabezpieczoną skrzynkę gazową

0

Niezabezpieczone, otwarte skrzynki z zaworami gazowymi znajdujące się na zewnątrz budynków mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Kontrolą takich skrzynek zajęła się świdnicka straż miejska. Municypalni apelują też o zgłaszanie podobnych przypadków.

Ostatnio, mając na uwadze właśnie względy bezpieczeństwa, strażnicy miejscy kontrolujący posesje natrafili w świdnickim śródmieściu na pięć miejsc, w których znajdowały się niezabezpieczone skrzynki.

W każdym przypadku zostało sporządzone wystąpienie do administratora budynku celem usunięcia nieprawidłowości. W wypadku stwierdzenia, że na twojej posesji jest niezabezpieczona skrzynka z zaworem gazowym prosimy o powiadomienie administratora i strażników miejskich. Telefony kontaktowe do Straży Miejskiej w Świdnicy: 986 i 74 851 28 88 – mówi Jacek Budziszewski ze świdnickiej straży.

/SM Świdnica, opr. mn/