Strona główna Kultura Kolory różnorodności w Morawie

Kolory różnorodności w Morawie

0

Uczniowie dwóch zaprzyjaźnionych szkół – Społecznej Szkoły Podstawowej z Świdnicy oraz Międzynarodowej Szkoły im. Nelsona Mandeli z Berlina wzięli udział  polsko-niemieckich warsztaty artystyczne pt. „Vielfalt ist bunt” – „Kolory różnorodności. Młodzież gościł pałac w Morawie.

Młodzież, podzielona na grupy międzynarodowe pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z Polski i Niemiec, w systemie rotacyjnym brała udział we wszystkich warsztatach teatralnych, fotograficznych, plastycznych. Ważnym celem projektu było również wspieranie wzajemnej komunikacji w języku obcym oraz wspieranie umiejętności społecznych młodych ludzi. Spotkanie z innymi kulturami, językami, światopoglądami, tradycjami umożliwia młodzieży uczestniczącej w projekcie zmianę własnej perspektywy postrzegania świata. Dzieje się tak dzięki wspólnie spędzonemu czasowi i komunikacji międzykulturowej. Jest to zarazem jeden z najlepszych sposobów przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom oraz wspierania rozwoju otwartego i tolerancyjnego spojrzenia na świat. Projekt był współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Koordynatorem projektu była Katarzyna Bajcar ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Świdnicy.

/Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy, opr. red./