Strona główna Wydarzenia Świdnica Nad czym radni będą obradować?

Nad czym radni będą obradować?

1

Decyzja o przekazaniu dotacji na remont zabytkowego budynku, kwestia finansowania remontu ulicy Wałbrzyskiej, nowe zasady udzielania ulg miejskim dłużnikom, a także nowa uchwała o opłatach targowych. Między innymi tymi sprawami zajmą się świdniccy samorządowych na najbliższej Radzie Miasta, która rozpocznie się w piątek, 23 lutego o godzinie 10.

Tradycyjnie już, miejscy zajmą się tematem poprawek do budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Największa zmiana dotyczyć będzie cięć na walkę ze smogiem poprzez likwidację indywidualnych węglowych źródeł ciepła. Zmienione mają też zostać szczegóły dotyczące finansowania przebudowy ulicy Wałbrzyskiej, czyli drogi wojewódzkiej nr 379 na odcinku od skrzyżowania z ulicą Traugutta do skrzyżowania z al. Niepodległości. Jak tłumaczą urzędnicy, wstępnie koszt inwestycji wyceniono na milion złotych, jednak z uwagi na wzrost cen na rynku robót budowlanych koszt prac wzrósł niemal dwukrotnie.

Rajcy mają też w planach dyskusję nad przeznaczeniem 54 tys. złotych dotacji na remont dachu zabytkowego budynku przy ulicy Środkowej 1, przy czym całkowity koszt remontu to blisko 68 tys. złotych.

Sporo uwagi zostanie zapewne poświęcone przyjęciu uchwały dotyczącej zasadom umarzania, odraczania lub rozkładnia na raty należności przypadających miastu lub jego jednostkom. Nowa uchwała ma doprecyzować dotychczasowe zapisy dotyczące ulg dla dłużników, a także wprowadza możliwość umorzenia długów, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych. Gorącą dyskusję może także wywołać sprawa nowej uchwały o opłatach targowych. Chociaż same stawki nie uległy zmianie, temat zawsze wywołuje kontrowersje.

Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej:
– w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy Placu Grunwaldzkim 11 w Świdnicy,
– w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2018 r. dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
– zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
– w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części działek nr 1393 i 1394 położonych przy ulicy Jagienki w Świdnicy,
– w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– w sprawie zmian w budżecie,
– zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
– w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Świdnicy lub jej jednostkom organizacyjnym.

Z projektami uchwał można się zapoznać TUTAJ.

/MN/

Poprzedni artykułSpektakle, słuchowiska i instalacje. Jutro ruszają „Transformacje” [PROGRAM]
Następny artykułTrzech poszukiwanych zatrzymanych