Strona główna Wydarzenia Dobromierz Budżet Dobromierza na 2018 rok przyjęty

Budżet Dobromierza na 2018 rok przyjęty [FOTO]

0

Mamy stabilną sytuację finansową, spadło zadłużenie i możemy przystąpić do realizacji kluczowych dla gminy inwestycji – stwierdził na sesji budżetowej wójt gminy Dobromierz Jerzy Ulbin. Uchwała w sprawie rocznego planu dochodów i wydatków budżetowa została przyjęta pod koniec grudnia.

Podczas grudniowej sesji, Rada Gminy Dobromierz uchwaliła przedstawiony przez wójta Jerzego Ulbina budżet na 2018 rok.

Plan dochodów przyjęto na poziomie 32.811.457,24 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 22.364.236,20 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.447.221,04 zł. Założono, że plan wydatków wyniesie 39.539.082,24 zł, w tym: wydatki bieżące 20.778.778,60 zł i wydatki majątkowe 18.760.303,64 zł.

Najistotniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji to m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie, opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie, modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin, rozbudowa kanalizacji na ul. Zielonej oraz kanalizacji i wodociągu na ul. Podgórnej w Dobromierzu, budowa chodnika przy ul. Świdnickiej i ul. Sportowej w Dobromierzu, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serwinów – Szymanów.
Modernizacja remizy strażackiej w Gniewkowie, budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce, opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Gniewkowie.
Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej, termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, a także Zakup i montaż siłowni plenerowych w Kłaczynie, Dzierzkowie, Czernicy i Borowie czy prace projektowe i przygotowawcze związane z budową świetlicy w Szymanowie.

Istotnym punktem sesji było również podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz, której celem jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy w perspektywie długoterminowej oraz dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy i jej zdolności kredytowej.

/Urząd Gminy w Dobromierzu/

Poprzedni artykułSylwester na podwójnym gazie
Następny artykułNoworoczne granie w Jaworzynie Śląskiej