Strona główna Wydarzenia Jak dobrze wypaść na ustnej maturze z języka polskiego?

Jak dobrze wypaść na ustnej maturze z języka polskiego?

0

Ustna matura z języka polskiego spędza sen z powiek niejednego maturzysty. Od 2015 roku po zmianie zasad matury, ustny egzamin dojrzałości to już nie recytacja z pamięci wyuczonej prezentacji lecz odpowiedź na losowo wybrane pytania z zakresu wiedzy obejmującej cały program nauczania szkoły średniej.

Podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego sprawdzana jest podstawowa umiejętność maturzysty tworzenia wypowiedzi na określony temat, która powinna być logiczna, retoryczna oraz poprawna zarówno pod względem językowym, jak i stylistycznym. Wypowiedź ta tworzona jest w oparciu o wylosowany tekst kultury, którym może być dzieło literackie (książka, wiersz, artykuł), wizualne (obraz, fotografia) lub popularnonaukowe.

Pierwsze wrażenie oraz mowa ciała

„Jak nas widzą, tak nas piszą” – przysłowie to idealnie sprawdza się także w przypadku matury. Jak nie trudno się domyślić, pierwsze wrażenie możemy wywrzeć tylko raz, dlatego warto o tym pamiętać dobierając strój oraz makijaż na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Elegancko, schludnie i skromnie tak powinniśmy wyglądać podczas egzaminu. Niezwykle istotna jest także mowa ciała, która może wiele zdradzać, pokazywać nerwowość, obawę i strach. Warto jednak zapanować na stresem, wyprostować się, delikatnie gestykulować podczas rozmowy, tak by wyglądać na zdeterminowanego i pewnego siebie.

Zasady przygotowania wypowiedzi ustnej na maturze z języka polskiego

Po wylosowaniu zadania egzaminacyjnego w pierwszej kolejności należy uważnie przyjrzeć się czasownikom operacyjnym, zawartym w pytaniu, a więc np. „omów, rozwiń, odwołaj się”, one bowiem stanowią wskazówkę, jaką formę wypowiedzi należy wybrać. Niezwykle ważnym punktem wypowiedzi jest odwołanie do innych poznanych w trakcie nauki tekstów kultury. Umiejętność interpretacji oraz odnoszenia się do innych dzieł w kontekście zadanego pytania jest szczególnie ważna podczas przygotowywania wypowiedzi na maturze ustnej. Dużą łatwość tworzenia powiązań między tekstami kultury można wypracować na etapie przygotowań do matury, korzystając z dostępnych opracowań i streszczeń, takich jak np. http://pan-tadeusz.klp.pl/.

Dobrze sformułowana wypowiedź musi składać się z trzech podstawowych elementów, jakim są wstęp, rozwinięcie oraz podsumowanie. Wstęp to klasyczne wprowadzenie do tematu, gdzie należy przedstawić sedno pytania oraz swoje stanowisko. W rozwinięciu należy zawrzeć własną interpretację problemu oraz odnieść się do innych tekstów kultury i/lub sytuacji z życia. Z kolei zakończenie powinno obejmować podsumowanie tematu oraz wyciągnięte wnioski.

/artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułGiełda staroci pełna skarbów i… osobliwości [FOTO]
Następny artykułOłówek Pawła: Mikołajki [KONKURS]