Strona główna Temat dnia Wspólna promocja Powiatu Świdnickiego i Miasta Jicin

Wspólna promocja Powiatu Świdnickiego i Miasta Jicin

2

Starosta Świdnicki ma przyjemność poinformować, że sukcesem zakończyło się aplikowanie Powiatu Świdnickiego i Miasta Jicin o środki pochodzące z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś Priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Działanie 4. Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.  

Partnerem wiodącym ww. mikroprojektu pod nazwą „Poznaj kraj swoich przyjaciół” jest Miasto Jicin. Celem projektu jest podniesienie wiedzy mieszkańców partnerskich regionów w zakresie atrakcji turystycznych, kulturowych i przyrodniczych obu partnerów oraz wsparcie ruchu turystycznego między innymi poprzez udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych  w Brnie i w Poznaniu, jak również działania kulturalno– promocyjne po obu stronach granicy. Realizacja mikroprojektu zaplanowana została w okresie od 22 września 2017 r. do 24 czerwca 2018 r.

Decyzją III Euroregionalnego Komitetu Sterującego mikroprojekt pod nazwą „Poznaj kraj swoich przyjaciół” został zarekomendowany do dofinansowania w wysokości 27.398,88 EUR całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla partnera projektu tj. Powiatu Świdnickiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

/artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułZaprojektuj medal na Bieg Niepodległości!
Następny artykułW nadchodzącym sezonie mają walczyć o czołówkę ligi!