Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Bezrobotni czyszczą, koszą i porządkują

Bezrobotni czyszczą, koszą i porządkują

0

Ponad 9400 mb przeprowadzonych konserwacji na urządzeniach melioracyjnych, wykoszonych rowów i poboczy w 26 sołectwach. To efekt prac wykonanych przez 25 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na terenie gminy Świdnica. Od kilku lat gmina korzysta z rozwiązań  proponowanych przez PUP dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych.

Zawarta uowa przewiduje ze strony Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowanie do wypłaty dla każdego pracownika kwoty 1800 zł plus ZUS tj 17,19% czyli 309,42 zł miesięcznie, co daje w skali pierwszego kwartału trwania umowy kwotę  135 000 zł plus 23 206,50 zł ZUS. Koszty ponoszone z Urzędu Gminy to kwota 15 000 zł plus 2578,50 zł na ZUS.

Zatrudnieni od 1 kwietnia  bezrobotni przede wszystkim wykosili pobocza i rowy melioracyjnych w Bystrzycy Dolnej, Bojanicach, Lutomi Górnej, Niegoszowie, Słotwinie, Komorowie, Lutomi Dolnej, Witoszowie Górnym, Pszennie, Mokrzeszowie, Makowicach, Gogołowie, Burkatowie, Zawiszowie, Krzyżowej, Boleścinie, Witoszowie Dolnym. Obecnie trwa wymiana przepustów na urządzeniach melioracyjnych w Pogorzale, i Witoszowie Dolnym.

Spośród 25 pracowników zostały utworzone 2 i 3 osobowe grupy wykonujące prace na urządzeniach melioracyjnych oraz 2 grupy 3 osobowe kosiarzy, którzy sukcesywnie będą wykonywać prace na wszystkich sołectwach na terenie gminy Świdnica – informuje Zygmunt Balant, kierownik działu rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Świdnica.

Każdego roku na terenie gminy Świdnica zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób w ramach programu prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych i robót publicznych.

– Kolejne 10 osób uczestniczy w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI), który realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy – mówi wójt gminy Teresa Mazurek.

Do jego  udziału zostały skierowane osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie gminy Świdnica. Program PAI  realizowany będzie do końca sierpnia.

/Źródło UG Świdnica/

Poprzedni artykułWeekendowy Magazyn Swidnica24.pl
Następny artykułRatowali polskie mogiły [FOTO]