Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Unijne fundusze dla rodzin z powiatu świdnickiego

Unijne fundusze dla rodzin z powiatu świdnickiego

0

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył ostatni z ogłoszonych konkursów związanych z rozdysponowaniem unijnych milionów dla powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej. Na konkretną pomoc mogą liczyć także rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej z miasta i gminy Świdnicy oraz gminy Żarów.
Z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wspierającego włączenie społeczne, mogły skorzystać miasta, gminy i powiaty z Dolnego Śląska. – To działania dla mieszkańców Dolnego Śląska na rzecz ich integracji zarówno społecznej, jak i zawodowej. Nieważne, czy problemem są choroby nasze albo bliskich, czy może uzależnienia, albo po prostu trudna sytuacja, która nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Naszym celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu a także procesowi ubóstwa. Mają w tym pomóc fundusze unijne, a jest ich w 2017 r. całkiem sporo, bo ponad 85 mln zł – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył ocenę i podjął decyzję o dofinansowaniu projektów w 23 gminach i powiatach, które będą realizowane do połowy 2019 r. Dotacje otrzymały także projekty miasta i gminy Świdnica oraz gminy Żarów.

Świdnicy przyznano 396,6 tys. zł dotacji z UE na projekt „Uwierz we własne siły” warty 481,5 tys. zł. Zakłada on pomoc 50 osobom uzależnionym od pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach lub nieodpowiadających potrzebom rynku pracy, które na przestrzeni całego życia doznały wielu porażek, mają niewielkie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, dlatego ich wiara we własne możliwości jest na niskim poziomie. To osoby, które zaznały wielokrotnego wykluczenia. Odpowiedzią na te deficyty będą kompleksowe i indywidualne formy wsparcia w ramach ścieżki reintegracji, obejmujące interdyscyplinarne wsparcie, motywowanie do aktywności własnej oraz zapewnienie udziału w warsztatach, spotkaniach i innych formach edukujących w kierunku zwiększenia skuteczności i samodzielności społeczno-zawodowej.

Gmina Świdnicy otrzyma 28,1 tys. zł dotacji z UE na projekt „Aktywnie w Gminie Świdnica” warty 151,1 tys. zł. Zakłada on wzrost poziomu aktywności społecznej i zawodowej 22 osób, które mieszkają na terenie gminy wiejskiej Świdnica i korzystają ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Wsparcie realizowane będzie w oparciu o kontrakt socjalny. Przewidziana w projekcie pomoc będzie miała charakter kompleksowy i dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników.

Do gminy Żarów trafi 176 tys. zł dotacji z UE na projekt „Ludzki potencjał chce więcej” warty 210 tys. zł. Zakłada on aktywną integrację 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Działania obejmą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz zdrowotnym.

/oprac./

Poprzedni artykułNa pomoc kaczej rodzinie [FOTO]
Następny artykułStrach się śmiać – noc horrorów w CINEMA3D [ROZWIĄZANIE KONKURSU]