Strona główna Wydarzenia Świebodzice 7 milionów złotych na poprawę jakości powietrza

7 milionów złotych na poprawę jakości powietrza

0

Gmina Świebodzice podpisała  umowę na wsparcie finansowe jednego z największych projektów, jaki realizowany będzie w tej perspektywie finansowej UE. To tzw. wdrażanie strategii niskoemisyjnych, bo głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji transportowej poprzez wdrożenie szeregu działań. Obejmują one: budowę centrum przesiadkowego, wykonanie ścieżek rowerowych, inteligentnych przystanków, energooszczędnego oświetlenia oraz zakup ekologicznego autobusu – czwartego już w gminie Świebodzice.

– Jest to bardzo poważne, wysokobudżetowe zadanie, z krótkim terminem realizacji – podkreśla burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz, który podpisał umowę w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. – Całkowita wartość projektu to 7 433 750,56 PLN, dofinansowanie wynosi 6 110 786,96 PLN.

Co zostanie zrealizowane w ramach projektu?

Centrum przesiadkowe Plac Dworcowy, w ramach niniejszego zadania planuje się: przebudowę nawierzchni drogowej z wydzielenie placu manewrowego dla samochodów i autobusów wraz z ukształtowaniem terenu, wydzielenie zatoki autobusowej, przebudowę nawierzchni miejsc postojowych, przebudowę nawierzchni chodników oraz placów przy budynku, wykonanie nawierzchni zielonych w postaci trawników i krzewów ozdobnych, wyburzenie części istniejącego ogrodzenia i budowę nowego, remont istniejących schodów zewnętrznych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę ścieżki rowerowej, budowę wiaty przystankowej i wiaty rowerowej, lokalizacje małej architektury np. kosze na odpadki, siedziska, słupki uliczne, przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego, budowę sieci kanalizacji deszczowej. Ścieżki rowerowe, w ramach zadania zostaną wykonane ciągi pieszo-rowerowe na terenie Gminy Świebodzice na ul.: Piastów – Mieszka I, Kolejowej, Zwycięstwa, Stawowej oraz Świdnickiej.
Oświetlenie w ramach tego zadania zostanie przebudowane oświetlenie drogowe na ul. Granicznej i Siennej w Świebodzicach. Ponadto zostaną doświetlone przejścia dla pieszych przy ul. Mieszka I, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Wałbrzyskiej oraz ul. Strzegomskiej. Przetarg na to zadanie już został ogłoszony.

Inteligentne przystanki, zadanie obejmuje prace rozbiórkowe, przebudowę istniejącego chodnika, wymianę wiat przystankowych, montaż infrastruktury towarzyszącej oraz montaż tablic elektronicznych. Lokalizacja przystanków: ul. Wałbrzyska – 2 przystanki, ul. Aleje Lipowe, ul. Mieszka I, ul. Osiedle Sudeckie.  Zakup ekologicznego autobusu, w ramach zadania planuje się zakup jednego autobusu spełniającego wartości graniczne normy EURO VI do użytku komunikacji miejskiej. Będzie to już czwarty, nowoczesny autobus w naszym mieście.

Planowane rozpoczęcie prac budowlanych w ramach niniejszego projektu to lipiec 2017 r., natomiast zakończenie robót to 31 października 2018 r. Przetarg na budowę i przebudowę oświetlenia został już ogłoszony.

 

Poprzedni artykułDziki parking zamiast trasy pieszo-rowerowej [FOTO]
Następny artykułWymusił pierwszeństwo przejazdu [FOTO]