Strona główna Wydarzenia Świebodzice Dotacja na termomodernizacje

Dotacja na termomodernizacje

0

Projekt Świebodzice pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Świebodzicach” znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskie. Umowa na dofinansowanie została podpisana w czwartek, 9 marca, w siedzibie Instytucji Pośredniczącej AW. Całkowita wartość projektu to 3 852 241,42 brutto PLN, natomiast dofinansowanie to 2 293 613,76 netto PLN.


Umowę w imieniu Gminy Świebodzice podpisał burmistrz Bogdan Kożuchowicz oraz skarbnik  Luiza Gass-Sokólska. – To pierwsza pula środków z ZIT AW, a przed nami jeszcze kolejne wnioski, po pierwszej ocenie merytorycznej i formalnej – m.in. na niską emisję – cieszy się burmistrz Bogdan Kożuchowicz. – Niebawem gmina podpisze także kolejną, dużą umowę na dofinansowanie projektu związanego z rewitalizacją i powstaniem nowych terenów zielonych na terenie miasta z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz projekt ICT (powstanie m.in. miejska nowa platforma internetowa).

W ramach umowy na termomodernizację część zadań już została przez gminę zrealizowana: dotyczy to budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 58, budynku „A” Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II przy ul. Księcia Bolka 17 oraz budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 27 (w roku 2015 i 2016).

Nową inwestycją będzie termomodernizacja (m.in. wymiana dachu, stolarki okiennej, drzwiowej, wymiana elewacji, ocieplenie) budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Mieszka Starego 4. Prace będą wykonane w tym roku.

Agnieszka Bielawska-Pękala
UM Świebodzice