Strona główna Polityka Wspólnota Samorządowa chce skorygowania proponowanej sieci oświatowej

Wspólnota Samorządowa chce skorygowania proponowanej sieci oświatowej

12

Nie chcą przenoszenia Szkoły Podstawowej nr 315 do budynku Gimnazjum nr 2. Proponują, by w G2 umieścić oddzielną szkołę podstawową,  Młodzieżowy Dom Kultury i Klub Seniora. Wspólnota Samorządowa tuż przed nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej przedstawia swoje stanowisko ws. reformy oświaty autorstwa minister Anny Zalewskiej i rządu PiS.

Radny Lesław Podgórski

Stanowiska WS w sprawie reformy oświaty w gminie Miasto Świdnica z dnia 16 lutego 2017 r.

Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z ogromną uwagą od początku śledziła losy reformy systemu oświaty. Na bieżąco docierały do nas informacje o pracach legislacyjnych i prowadzonych konsultacjach społecznych. Niestety brakowało informacji o przygotowaniach do wprowadzenia reformy w naszym mieście. Można było odnieść wrażenie, że władze miasta liczyły do końca, że reformy nie będzie. Ten stan utrzymywał się aż do momentu podpisania ustawy przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Konsekwencją tego nieuzasadnionego wyczekiwania był brak niezbędnych konsultacji z dyrektorami i nauczycielami naszych placówek, a przede wszystkim z rodzicami dzieci, uczniów naszych szkół. Bardzo dobrze, że doszło do spotkania Pana Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z udziałem Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz Pana Wojciecha Murdzka Posła na Sejm RP z dyrektorami świdnickich szkół, na którym poruszono szereg problemów dotyczących tworzenia sieci szkół w Świdnicy. Dobrze również, że podjęta została inicjatywa przełożenia terminu Sesji Rady Miasta. Pozwoliło to na dodatkowe rozmowy, a także inicjatywę spotkania w dniu 16 lutego Kuratora Oświaty z władzami miasta.
Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej i Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej stoją na stanowisku, że Szkoła Podstawowa nr 315 powinna pozostać w aktualnie wykorzystywanym budynku, który powinien być poddany remontowi. Niedopuszczalne jest rozwiązanie powodujące brak jakiejkolwiek szkoły w ścisłym śródmieściu. Szkoła musi być dostępna dla uczniów, to jest bezwzględny priorytet! Przypomnijmy, że historycznie były tu kiedyś cztery szkoły. Warto rozważyć przekształcenie Gimnazjum nr 4 w samodzielną szkołę podstawową. Głębokiego namysłu wymaga pomysł skierowania uczniów starszych klas SP1 do szkoły w budynku aktualnego Gimnazjum nr 2. Gimnazjum nr 2, po przekształceniu mógłby być drugą szkołą podstawową na Osiedlu Młodych. Należałoby rozważyć, biorąc pod uwagę wielkość obiektu G2, możliwość koegzystencji z przeniesionym Młodzieżowym Domem Kultury, którego sprzedaż wsparłaby finansowo proces przekształceń w świdnickiej oświacie. Warto również, wzorem Gimnazjum nr 4 stworzyć w G2 Klub Seniora i zrezygnować z bardzo kosztownego projektu budowy tego klubu od podstaw w miejscu dawnego „DH – DOMOS”.
Liczymy na kontynuowanie dialogu z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół, które zostało już zapoczątkowane z inicjatywy nasze radnej WS Pani Zofii Skowrońskiej-Wisniewskiej przy udziale Przewodniczącego WS Ziemi Świdnickiej i Przewodniczącego Klubu Radnych WS w dniu 2 lutego 2017 r. Mamy również nadzieję na skorygowany i skonsultowany z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, dobry projekt uchwały, który Rada Miasta przyjmie w przyszłym miesiącu.

Przewodniczący
Świdnickiego Koła WS Roman Etel

Przewodniczący
Kluby Radnych WS Lesław Podgórski

Poprzedni artykułTo tylko zadymienie
Następny artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR CINEMA 3D]