Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica Jaka sieć szkół w gminie Świdnica?

Jaka sieć szkół w gminie Świdnica?

0

O nowej organizacji szkół radni Gmina Świdnica zadecydują podczas najbliższej sesji. Obrady zaplanowano na 16 lutego w Urzędzie Gminy Świdnica. Początek o 11.00.

Dzieci uczęszczające do szkół w gminie Świdnica nie czekają rewolucyjne zmiany. Gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. Oba typy placówek w tej chwili tworzą trzy zwarte zespoły – w Witoszowie Dolnym, Lutomi Dolnej i Pszennie.

Uchwała ws. sieci szkół. Kliknij!

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
 2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzednich sesji: XXXV, XXXVI, XXXVII.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednich sesjach.
 7. Informacja na temat wdrażania reformy oświaty na terenie Gminy Świdnica.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świdnica do nowego ustroju szkolnego,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby inne niż Gmina Świdnica,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania,
 • ustalenia wysokości udzielanych bonifikat przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Komorowie, stanowiącej działkę nr 47/3,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Komorowie, stanowiącej działkę nr 47/4,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Komorowie, stanowiącej działkę nr 47/5.

 

 1. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
 4. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Świdnica.