Strona główna Wydarzenia Stowarzyszenie „SZLAKIEM GRANITU” informuje

Stowarzyszenie „SZLAKIEM GRANITU” informuje

0

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” informuje potencjalnych beneficjentów o wyznaczonych do realizacji celach ogólnych i szczegółowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

szlakiem-granitu1

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „SZLAKIEM GRANITU”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” informuje,  iż w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju oznaczyła do realizacji następujące cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia:

Cel ogólny:  Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości, w tym rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy: 1.1. Stworzenie na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych ciekawej oferty dla turystów oraz możliwości spędzenia czasu wolnego przez mieszkańców

Przedsięwzięcie  I. „Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie

Cel szczegółowy: 1.2. Rozwój zróżnicowanej oferty miejsc pracy na obszarze i wzrost dochodów mieszkańców

Przedsięwzięcie II. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy: 1.3. Rozwój rynku zbytu lokalnych produktów i usług, w tym wspieranie działalności klastra producentów granitu

Przedsięwzięcie III. „Smakiem Granitu” – markowe produkty i usługi obszaru

Cel ogólny: 2. Aktywizacja społeczna i obywatelska społeczności lokalnej oraz wzmocnienie kapitału społecznego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe

Cel szczegółowy: 2.1. Rozwój oferty zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców obszaru oraz profesjonalizacja sektora organizacji pozarządowych

Przedsięwzięcie IV. Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu”

Cel szczegółowy: 2.2. Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu

Przedsięwzięcie V. Na granitowym szlaku dziedzictwa i kultury

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zasad przyznawania dofinansowania, rodzajach operacji, kryteriach oceny wniosków dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, Udanin 86B, 55-340 Udanin oraz na stronie: www.lgd-szlakiemgranitu.pl

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo

Pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” udzielają bezpłatnych porad  potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 bądź drogą elektroniczną: e-mail [email protected]

/artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułSkończyła jazdę na ścianie domu
Następny artykułOszust o wielu wcieleniach złapany