Strona główna Wydarzenia Strzegom Zapadła decyzja o rewitalizacji

Zapadła decyzja o rewitalizacji

0

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzegomia została podjęta uchwała, która otwiera drogę do rewitalizacja kolejnych części miasta. To nie wszystkie deczyje, które zapadły podczas posiedzenia.

sesja Strzegom

Jedną z ważniejszych uchwał było przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025. LPR jest dokumentem umożliwiającym realizację zadań rewitalizacyjnych, mających na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów rewitalizacji: Stare Miasto wraz z Grabiną w Strzegomiu oraz wsi Jaroszów. Program zakłada realizacje na obszarach objętych rewitalizacją zarówno zadań inwestycyjnych, jak i społecznych. Dodajmy, że opracowanie i uchwalenie programu jest niezbędne w celu ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Nowe okręgi i obwody

W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawiły się nowe ulice w Strzegomiu i Goczałkowie, konieczne było zaktualizowanie podziału naszej gminy na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Ponadto radni dokonali podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalili ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Zmiany w statucie

Doraźna Komisja Statutowa złożona ze strzegomskich radnych przeanalizowała obowiązujący statut naszej gminy i dokonała zmian – w formie uchwały – w zakresie dostosowania jego postanowień do znowelizowanych przepisów prawa i wynikających z wprowadzenia programu eSesja.

Stypendia sportowe

Radni zmienili również niektóre zapisy w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. Od teraz o stypendium może ubiegać się również sportowiec (mieszkaniec gminy), który trenuje w klubie spoza gminy Strzegom. Ponadto burmistrz Strzegomia nie może pozbawić stypendium osoby, która zmieniła miejsce zamieszkania poza teren województwa dolnośląskiego. Wysokość stypendiów nie będzie już zróżnicowana i wynosić będzie równo 500 zł miesięcznie brutto dla osoby. Powyższe środki będą wypłacane sportowcom nie tylko przelewem na wskazany rachunek bankowy, ale również w kasie Urzędu Miejskiego. Dodatkowo wnioskującym, których wnioski nie zostały uwzględnione, nie przysługuje odwołanie.

/UM Strzegom/

Poprzedni artykułKrwiobus nie przyjedzie. Brakuje lekarzy
Następny artykułPierwszego dnia szkoły basen za darmo