Strona główna Temat dnia Co władze miasta zrobią z budową hospicjum?

Co władze miasta zrobią z budową hospicjum? [OŚWIADCZENIE]

2

Otrzymaliśmy oświadczenie od rzeczniczki UM w Świdnicy Magdaleny Dzwonkowskiej w sprawie zwrotu 900 tys.  zł  przekazanych Towarzystwu Opieki nad Chorymi Hospicjum  w ramach wygranego projektu z pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Środki miały przyczynić się do wybudowania stacjonarnej placówki opieki nad osobami w terminalnym stadium nowotworów.

Hospicjum

Treść oświadczenia:

„Stanowczo oświadczamy, że działania Urzędu Miejskiego w Świdnicy dotyczące wszczęcia procedury administracyjnej w sprawie zwrotu dotacji przez stowarzyszenie „Hospicjum” nie godzą w dobro chorych. Urząd jest zobowiązany poprzez przepisy prawa, do rozliczania wszelkich jednostek i instytucji z udzielanych im z publicznych pieniędzy dotacji. Procedura zastosowana wobec stowarzyszenia „Hospicjum” jest taka sama, jak wobec wszelkich innych organizacji pozarządowych, które wykonują zadania zlecone przez miasto. Finałem wykorzystania dotacji ma być złożone do urzędu sprawozdanie i realizacja zadania, co do którego dana organizacja podjęła zobowiązanie w zawartej z miastem umowie.

Stowarzyszenie „Hospicjum”, mimo wszelkich form pomocy, udzielonych mu w trakcie realizacji, nie wykonało zadania. W związku z czym Urząd Miejski musi, a nie chce, wszcząć procedury, których finałem jest rozliczenie powierzonej kwoty w wysokości niemal miliona złotych. W procedurze tej pierwszym krokiem jest wezwanie do zwrotu udzielonej dotacji. Oczywiście jesteśmy w tym względzie elastyczni i rozumiemy, że stowarzyszenie nie dysponuje środkami pieniężnymi, aby zwrotu takiego dokonać. W związku z czym przewidywanym kolejnym krokiem może być przejęcie nieruchomości położonej przy ul. Leśnej, wybudowanej na działce przekazanej wcześniej stowarzyszeniu przez miasto za 1% wartości (tj. 4 293 zł +VAT) i wybudowanej z pieniędzy miejskich. Przejęcie w tym celu, aby budowę dokończyć. Może się to odbyć tylko i wyłącznie za zgodą stowarzyszenia. W przeciwnym wypadku będzie to egzekucja wynikająca ze sprzedaży majątku. Chcemy sytuację tę rozwiązać polubownie, gdyż jesteśmy przekonani, że funkcjonowanie hospicjum w tak dużym mieście jak Świdnica jest bezwzględnie konieczne. W jednym ze scenariuszy przewidujemy dokończenie budowy budynku na koszt miasta i powierzenie prowadzenia go organizacji pozarządowej, która specjalizuje się w prowadzeniu tego typu usług.Wszystkie podjęte przez nas działania mają służyć właśnie dobru chorych. Chcemy, by instytucja, której oczekują, została zrealizowana i uruchomiona jak najszybciej.

Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Magdalena Dzwonkowska „

Poprzedni artykułRemis Karoliny z Nysą
Następny artykułMieszkańcy zaproszeni na otwarcie Ogrodu Różanego