Strona główna Polityka Sesja Rady Gminy Świdnica

Sesja Rady Gminy Świdnica

0

Nad projektem programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych i zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego  obradować będą radni gminy Świdnica. Sesja rozpocznie się 30 czerwca o godzinie 11.30 w sali narad Urzędu Gminy.

I sesja Rady Gminy Świdnica VII kadencji

1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej  XXVIII sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica,
2) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
3) przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”,
4) likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty z siedzibą w Świdnicy,
5) utworzenia jednostki budżetowej- Gminnego Zespołu Oświaty,
6) celowości wniesienia przez Gminę Świdnica wkładu niepieniężnego- środków trwałych, do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów,
7) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy za rok 2015,
8)  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała, gmina Świdnica,
9) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Słotwina, gmina Świdnica,
10)  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Boleścin, gmina Świdnica,
11) zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Burkatowie, stanowiącej działkę nr 226,
12) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Świdnica.

8. Zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica o działalności w okresie między sesjami.
10. Sprawozdania z pracy stałych komisji między sesjami.
11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie XXIX Sesji Rady Gminy Świdnica.

Poprzedni artykułOszukiwała „na wnuczkę”, trafi przed sąd
Następny artykułSkazany za okradanie działkowców