Strona główna Bez kategorii Czy herb Świdnicy jest nielegalny?

Czy herb Świdnicy jest nielegalny?

23

Uchwalony przed szesnastu laty herb Świdnicy jest obarczony błędami, które Ministerstwo wytknęło po raz pierwszy już w roku 2000. Kolejny raz Komisja Heraldyczna wskazała błędy w herbie Świdnicy, pięć lat temu. Dziś przygotowano projekt z poprawkami, ale przyjęty sposób procedowania może znów zakończyć się klęską.

herby_historyczne

Wzór herbu określa statut miasta, który w paragrafie 2 mówi: herbem miasta jest czteropolowy herb w następującej strukturze obrazowej: na tarczy czwórdzielnej w krzyż w polu 1 i 4 czarnym korona złota, w polu 2 srebrnym gryf czerwony, w polu 3 srebrnym dzik czarny. Ten lakoniczny opis wsparty jest obrazem z załącznika, który wszyscy dobrze znamy.

Herb ze statutu jest kolejną wizją artysty opartą na pierwszym herbie nadanym miastu przez króla Czech i Węgier Władysława Pogrobowca w roku 1452. To był pierwszy herb miejski nadany przez króla w historii miast znajdujących się dziś na obszarze Polski. Malowano go w dobie renesansu stąd korony, dzik i gryf mają renesansową, skomplikowaną i bogatą formę. Ale jest ona jednorodna i właśnie do tej jednorodności w herbie z roku 1999 miała uwagi Komisja Heraldyczna.

herby

Po prawej stronie herb zawierający poprawki zgodne z uwagami Komisji Heraldycznej.

Komisja zwróciła uwagę, że skoro sylwetka dzika jest uproszczona to pozostałe godła też powinny mieć charakter uproszczony.

Podkreślono też, że godło przedstawiające gryfa jest nieprawidłowe – mówi Wiesław Rośkowicz, dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy – bo pokazuje gryfa wzniesionego, inaczej mówiąc jak gdyby wspinającego się na nogach, zamiast kroczącego. Nie do przyjęcia była także obwódka z jednej strony tarczy, która w zamyśle miała sprawiać wrażenie trójwymiarowości.
Identyczne uwagi komisja przedstawiła dwukrotnie w roku 2011 przy okazji opiniowania flagi miejskiej, która zawierała wadliwy herb, oraz w 2012 roku kiedy to przedstawiono jej poprawiony projekt.

Zamieszanie z herbem może wielu uzna za drugorzędne, ale brak pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej o herbie blokuje np ustanowienie flagi, odznak a może też rodzić problemy z pogranicza Prawa Autorskiego. O usunięcie wad walczyli w poprzedniej kadencji świdnickiej Rady Miasta Mariusz Barcicki i Beata Moskal-Słaniewska. Teraz chcą doprowadzić sprawę do finału. Tylko czy nie zostanie powtórzony błąd proceduralny?

Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy o odznakach i mundurach wzory symboli (herb, godło, flaga) wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Według ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Administracji w 2013 roku jedynie pozytywna opinia ministra właściwego do spraw administracji wydana w oparciu o stanowisko Komisji Heraldycznej, stwierdzająca, że wzór przedstawionej do zaopiniowania flagi (herbu) jest zgodny z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną, daje podstawę organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały o ustanowieniu flagi czy herbu.

Zatem może okazać się, że uchwalenie poprawionego wzoru herbu zostanie zawetowane przez nadzór prawny wojewody z powodu braku opinii Komisji Heraldycznej. A jak dowiedzieliśmy się, przedstawiony radnym do dyskusji poprawiony projekt autorstwa Marcina Bronikowskiego opinii Komisji nie posiada.

Żadnej: ani pozytywnej ani negatywnej.

PS Jak nas poinformowała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik UM, poprawiony projekt herbu zanim trafi pod głosowanie na sesji Rady Miasta zostanie jednak wysłany do zaopiniowania.

/wrt/

prezentowane herby pochodzą z materiałów UM

Poprzedni artykułMin. Zalewska o ewolucji w edukacji
Następny artykułWalczymy o piąte zwycięstwo w tym roku. Relacja live z Karnina