Strona główna Bez kategorii Kolejne rozmowy o zabytkach Świdnicy

Kolejne rozmowy o zabytkach Świdnicy

0

Świdnica przygotowuje się do opracowania Programu Rewitalizacji Świdnicy, który m.in. pozwoli sięgnąc po środki na odnowe zdegradowanych obiektów. To jednak nie jest jedyny cel programu. O kolejnych rozmawia specjalny zespół.

Rynek 39-40

Prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska w lutym tego roku powołała zespół ds. rewitalizacji, którego celem jest udział w pracach nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji  Świdnicy na lata 2015-2025. Reprezentacja trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, wyrażać będzie opinie o szeroko pojętym procesie rewitalizacji naszego miasta.

Rozpoczęto II etap prac, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów i obiektów centrum miasta, poprzez działania przestrzenne, urbanistyczne, społeczne i ekonomiczne.

W ubiegłym tygodniu odbyło się drugie spotkanie zespołu, którego gospodarzem był zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski. Podczas całodziennego spotkania rozmawiano o aspekcie rewitalizacji, poruszano kwestie nie tylko złego stanu technicznego budynków (szczególnie zabytkowych) ale także niewystarczającej oferty aktywizującej społeczność lokalną, niewykorzystaniu warunków do rozwoju stałego i docelowego ruchu turystycznego, czy też braku miejsc aktywnego wypoczynku w centrum Świdnicy.

Rezultatem spotkania było zaopiniowanie przez zespół ponad 192 zgłoszonych wcześniej projektów, w tym aż 179 z zakresu mieszkalnictwa oraz 8 opracowanych w czasie warsztatów. Wszystkie one realizują wyznaczone cele i kierunki działania mające charakter:

– społeczny m.in. poprawa jakości życia mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją, poprzez działania w zakresie integracji i włączenia społecznego,

– przestrzenny m.in. modernizacja i rozbudowa infrastruktury, w celu zwiększenia jej użyteczności dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego,

– gospodarczy m.in. wsparcie dla rozwoju gospodarczego, w celu poprawy oferty obszaru oraz zmniejszenia zjawiska bezrobocia i ubóstwa.

– Rewitalizacja finansowana z funduszy UE ma obecnie wymiar prospołeczny, aby projekty infrastrukturalne łączyły się ze społecznymi i mogły razem wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców. Stare miasto, które na podstawie badań różnych wskaźników jest ciągle obszarem najtrudniejszym i wymagającym największych nakładów, ma szansę zyskać nowe oblicze dzięki różnym działaniom, które wynikać będą z prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji – podsumowuje Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta.

/UM w Świdnicy, opr. red./

Poprzedni artykułZnamy najlepszych sportowców 2015 roku [LISTA LAUREATÓW]
Następny artykułWspólnota Samorządowa po wyborach