Strona główna 112 Palenie śmieci kosztuje

Palenie śmieci kosztuje

0

Mimo prowadzonej od kilku lat kampanii informacyjnej, mieszkańcy Świdnicy wciąż palą śmieci. Tymczasem wszystkie odpady można oddawać za darmo, a niektórych nawet nie trzeba osobiście zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki. 

śmieci

3 lutego 2016 mieszkaniec posesji przy  ul. Kolejowej postanowił spalić zebrane podczas porządków śmieci. – Dym zainteresował przechodzących strażników, którzy  ustalili źródło jego pochodzenia i sprawdzili, co jest spalane. Miało być tanio a skończyło się na stu złotowym mandacie. Przypominamy, że kwestie te dokładnie reguluje ustawa o odpadach z 2012 r., która wskazuje, że takie postępowanie zagrożone jest karą grzywny – informuje Marek Fiłonowicz ze straży miejskiej.

W Świdnicy dużych śmieci można za darmo pozbyć się albo zostawiając je pod śmietnikiem w ostatni piątek i sobotę miesiąca, albo odwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów przy ulicy Metalowców 4 .

 PSZOK czynny jest w godzinach: 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do godziny 18:00,

w soboty od godziny 10:00 do 16:00.

Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są niżej wymienione odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w każdej ilości,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • zużyte opony – w każdej ilości,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • odpady zielone – w każdej ilości,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.

Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych dodatkowych opłat.

Przed dostarczeniem odpadów, należy je uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem lub aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.

Poprzedni artykułCo grają w kinie? [REPERTUAR CINEMA 3D]
Następny artykułCzerwony Baron: Promować czy nie?