Strona główna Kultura Nabór na rezydencję artystyczną w Koszycach

Nabór na rezydencję artystyczną w Koszycach

0

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, prowadzony w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, we współpracy z Kosice Artist in Residence zaprasza artystów pracujących z nowymi mediami, realizujących projekty site-specific i w przestrzeni publicznej, tworzących interaktywne, świetlne i dźwiękowe instalacje, a także performerów na dwumiesięczną rezydencję w Koszycach w kwietniu i maju 2016 roku.

Grafika_Open_Call_Koszyce

Kosice Artist in Residence (K.A.I.R.) to program rezydencji artystycznych, prowadzony przez organizację Kosice Creative Industry od 2013 roku, kiedy to Koszyce nosiły tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. K.A.I.R. kieruje swoją ofertę do artystów reprezentujących różne dyscypliny sztuki i różne kraje, także spoza Europy. Najważniejsze cele programu to wspieranie kreatywnej energii twórców w ich działaniach oraz w poszukiwaniu nowych dróg artystycznej ekspresji, stymulowanie sceny artystycznej w Koszycach oraz wzmacnianie dialogu międzykulturowego. Każdy z rezydujących w Koszycach twórców z pomocą zespołu K.A.I.R. ma możliwość nie tylko realizacji autorskich projektów, ale też poznania lokalnego środowiska i poszerzenia sieci kontaktów. Więcej informacji o organizacji Kosice Creative Industry i programie K.A.I.R. można znaleźć pod adresem: www.cike.sk/en oraz www.kair.sk.

Co proponujemy?
• dwumiesięczny pobyt rezydencyjny w Koszycach w kwietniu i maju 2016 roku,
• pokrycie kosztów podróży do 400 euro,
• pracownię artystyczną,
• wystawę w Galerii DIG na koniec rezydencji ,
• stypendium w wysokości 1.400 euro.

Kogo zapraszamy?
Artystów mieszkających, uczących się lub tworzących we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, niezależnie od ich narodowości.

Jakie dokumenty należy złożyć?
• CV zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a także informacje o wykształceniu i udziale w wystawach,
• list motywacyjny uzasadniający, dlaczego artysta chce wziąć udział w rezydencji i przedstawiający, jakie są jego pomysły na projekt, który ma być realizowany w Koszycach,
• portfolio (maksymalnie 10 stron: teksty, fotografie, adresy www),
• kopię dowodu osobistego lub paszportu, lub w przypadku obcokrajowców innego dokumentu zgodnie z prawem kraju pochodzenia, potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania i wiek artysty – w przypadku osób posiadających miejsce zamieszkania poza terenem Wrocławia i Dolnego Śląska, ale uczących się na tym terenie – dodatkowo kopię legitymacji studenckiej.
Uwaga: wszystkie dokumenty powinny zostać przygotowane w języku angielskim.

Dokumenty w języku angielskim można przesyłać na adres [email protected] w dniach 4 stycznia – 14 lutego 2016 roku z dopiskiem „Nabór na rezydencję w Koszycach”.

Zgłoszenia oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: zgodność wniosku z celem naboru, opisanym w § 1 Regulaminu (10 punktów), jakość koncepcyjna i artystyczna projektu, a więc opis pomysłu i procesu służącego jego realizacji; walory artystyczne i merytoryczne projektu, wykorzystanie ciekawych technik i środków wyrazu (10 punktów), nadanie międzynarodowego charakteru projektowi, a więc zaproszenie do współpracy przedstawicieli lokalnego środowiska artystycznego i kulturalnego, także reprezentantów lokalnych organizacji, co prowadzić będzie do obustronnej wymiany wiedzy, doświadczeń i praktyk (10 punktów), wpływ projektu na aktywizację obywatelską, artystyczną i kulturalną lokalnej społeczności, a więc możliwość uczestniczenia w projekcie mieszkańców Koszyc (5 punktów).

Harmonogram
4.01-14.02.2016 – nabór na rezydencję
29.02.2016 – ogłoszenie wyników naboru

Rezydencja: kwiecień i maj 2016; liczba miejsc: 1

Organizatorzy / Kontakt
Berenika Nikodemska / Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro
[email protected]
Zuzana Kotikova / Kosice Artist in Residence
[email protected]

Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rezydencję w Koszycach wspiera Instytut Polski w Bratysławie.

Poprzedni artykułMandat za leżakowanie
Następny artykułDla czekających w kolejce… kącik historyczny