Strona główna Bez kategorii Są pieniądze na program rewitalizacji zabytków

Są pieniądze na program rewitalizacji zabytków

2

Zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  Świdnica otrzyma dotację w wysokości 117 415,80 zł na opracowanie programu rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Fundusze pozyskano w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Dolnośląskie oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – informuje Magdalena Dzwonkowska z UM w Świdnicy.

Grodzka 3

Zdjęcie archiwalne

– Oprócz wsparcia finansowego miasto otrzyma także pomoc merytoryczną w procesie opracowania programu rewitalizacji, stanowiącego podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy Unii Europejskiej. Podobnie jak wszystkie gminy w Polsce, jesteśmy na etapie tworzenia dokumentu pozwalającego na aplikowanie o środki do roku 2020 – Dzwonkowska dodaje – Jeśli chodzi o realizację zadań m.in. w zakresie rewitalizacji to aplikować będziemy o środki w ramach konkursów ogłoszonych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, do działania nr 6.3 – rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałań:
– 6.3a – remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni, (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. Ogłoszenie konkursu nastąpi we wrześniu 2016 roku, a  środki w najbliższym naborze to kwota 44,5 mln zł.

– 6.3b – remont, odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych mieszkaniowych. Konkurs ogłoszony zostanie w czerwcu 2016 roku, a lokacja środków w najbliższym naborze to kwota 20 mln zł.

Zadania w obszarze rewitalizacji zostaną zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Świdnicy.
Remonty kamienic, czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie – mówi zastępca prezydenta Szymon Chojnowski.

Poprzedni artykułKolorowo na świdnickim dworcu
Następny artykułRywalizowali w Speed Stacks