Strona główna Bez kategorii Olbrzymia reklama bez zgody konserwatora

Olbrzymia reklama bez zgody konserwatora

9

Ulicę Łukową w Świdnicy szpeci olbrzymia reklama banku. – Została zawieszona bez wymaganych pozwoleń – informuje Urząd Miejski i zapowiada wyciągnięcie konsekwencji.

reklama zła

Reklama na ścianie kamienicy  została umieszczona w ostatnią sobotę i jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, zgodę na to wyraziła wspólnota mieszkaniowa. Nie udało nam się dzisiaj skontaktować z zarządcą budynku. – Zamieszczenie reklamy w tym miejscu było podyktowane chęcią uporządkowania przestrzeni w bezpośrednim otoczeniu oddziału banku. Dzięki podjętym działaniom, uzgodniono ze wspólnotą mieszkaniową wielkość reklamy, która pozwoliła zakryć wiszące tam wcześniej, mniej estetyczne ogłoszenia. Reklama, w zakresie treści, została przygotowana zgodnie ze standardami obowiązującymi w banku. Opinie lokalnych społeczności są bardzo istotne dla Santander Consumer Banku, z tego względu zdecydowaliśmy się zastąpić obecnie prezentowaną reklamę inną. Równocześnie, tak szybko jak będzie to możliwe, wstrzymamy prezentację obecnej reklamy. Zachęcamy wszystkich świdniczan, a w szczególności mieszkańców ulicy Łukowej, do przesłania sugestii dotyczących reklamy, która mogłaby zawisnąć w tym miejscu – mówi rzecznik prasowy banku Paweł Florkiewicz. Nie tłumaczy jednak, dlaczego bank nie uzyskał wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.

Sama zgoda wspólnoty w tym miejscu nie wystarczy. – Przy ulicy Łukowej, gdzie pojawiła się reklama banku obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie umieszczania reklam.  Jest to obszar wpisany do rejestru zabytków. Pomimo tego baner ten został zamontowany bez jakichkolwiek zezwoleń – informuje Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka prasowa UM w Świdnicy. –  Urząd Miejski w Świdnicy podejmie działania w zakresie wyeliminowania tej samowoli, czyli zawiadomi odpowiednie organy, tj. konserwatora zabytków i nadzór budowlany.

Od 11 września 2015 roku obowiązuje ustawa krajobrazowa, która ma wyeliminować chaos reklamowy z przestrzeni publicznej polskich miast. Na jej mocy gminy mają decydować, gdzie i jakie reklamy mogą być umieszczane, a także wyznaczą opłatę reklamową w maksymalnej wysokości 2,50 zł dziennie oraz stawkę zmiennej opłaty reklamowej od 0,20 zł za m kw. Wysokość stawek będzie można różnicować w zakresie lokalizacji, formy i wielkości reklamy. Kary za nielegalne reklamy wynosić będą czterdziestokrotność opłat reklamowych ustalanych przez samorządy. Co ważne, uchwała będzie obowiązywała na terenie całej gminy. Rada Miejska w Świdnicy takiej uchwały jeszcze nie przyjęła.

– We wrześniu 2015 roku prezydent miasta powołała Zespół ds. estetyki miasta oraz wdrażania narzędzi ochrony krajobrazu w Świdnicy, który intensywnie pracuje nad przygotowaniem odpowiedniego programu i harmonogramu jego realizacji. Opracowanie uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania reklam jest zagadnieniem bardzo trudnym i odpowiedzialnym, nastąpi to dopiero po przygotowaniu odpowiedniej bazy informacyjno-prawnej. W pierwszym etapie dokonana zostanie diagnoza stanu przestrzeni publicznych. Przygotowane będą także odpowiednie analizy i opracowania formułujące wytyczne określające kierunki zmian i oceniające skutki finansowe.Jednocześnie są i będą podejmowane działania bieżące  zmierzające do uporządkowania reklam przy zastosowaniu obowiązujących instrumentów prawa. Przygotowanie uchwały nie wyeliminuje samowolnych procederów, łamiących obowiązujące prawo, z którymi mamy do czynienia w tej sytuacji. Urząd podejmie natychmiastowe działania w celu usuwania takich reklam – deklaruje Magdalena Dzwonkowska.

/asz/

Poprzedni artykułNa placu boju pozostały już tylko dwie ekipy
Następny artykułModlitwy o jedność chrześcijan