Strona główna Bez kategorii Radni zadecydują o wydatkach w 2016 roku

Radni zadecydują o wydatkach w 2016 roku

2

175,5 miliona złotych po stronie dochodów, 184,79 miliona wydatków. Przyszłoroczny budżet Świdnicy zamknie się deficytem w wysokości 9,2 miliona złotych, który ma być pokryty m.in. kredytem. Na co będą wydane pieniądze z miejskiej kasy, Rada Miasta zadecyduje już jutro, 29 grudnia.

Rada Miejska 2014-2018

Ostatnia sesja w tym roku rozpocznie się o godzinie 10.00 w sali narad świdnickiego USC. Najważniejszym punktem będzie głosowanie nad projektem przyszłorocznego budżetu. Plan, przygotowany przez prezydenta miasta, zakłada przeznaczenie ponad 28 milionów złotych na inwestycje. Największe z nich to termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4, budowa żłobka, budowa budynku wielorodzinnego, remonty pustostanów, remonty dróg i chodników, odnowienie Parku Centralnego i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim.

Podczas XV sesji Rada Miejska podejmie także decyzję o przyznaniu kolejnych tytułów „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku XV sesji Rady Miejskiej.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2016-2031.
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok
7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie
8. Sprawozdanie z działań kontrolnych i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy.
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 04.12.2015 r.
10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
12. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Uwaga !
 Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
 W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Wykaz projektów uchwał na XV sesję Rady Miejskiej
 – w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy
 – w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2016 rok
XV/1. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy
XV/2. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy
XV/3. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy
XV/4. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Świdnicy
XV/5. w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Świdnicy
XV/6. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania z programu KAWKA

Poprzedni artykułJest promesa na lotnisko
Następny artykułNa ratunek było za późno