Strona główna Bez kategorii Darmowe porady prawne od stycznia

Darmowe porady prawne od stycznia

1

Zarząd powiatu świdnickiego, na posiedzeniu 8 grudnia, rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

sad

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewni jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwi sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewni stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

źródło: http://ms.gov.pl

∗ ∗ ∗

Adresy oraz harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu świdnickiego od 1 stycznia 2016 r.
1. Plac Wolności 19, 58-170 Dobromierz;
poniedziałek-piątek godz. 800-1200;
2. ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice;
poniedziałek-piątek godz. 800-1200;
3. ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica;
a) poniedziałek godz. 900-1300;
b) wtorek godz. 1000-1400;
c) środa godz. 1100-1500;
d) czwartek godz. 1100-1500;
e) piątek godz. 900-1300
4. ul. Kościuszki 2, 58-150 Strzegom;
poniedziałek – piątek godz. 1400-1800;
5. ul. Wolności 23, 58-140 Jaworzyna Śląska;
poniedziałek – piątek godz. 1400-1800;
6. ul. Długa 33, 58-100 Świdnica;
poniedziałek – piątek godz. 1400-1800.

Poprzedni artykułKonny patrol na świdnickim Rynku
Następny artykułObdarowali psiaki ze schroniska