Strona główna 112 Palenie ognisk w mieście kosztuje

Palenie ognisk w mieście kosztuje

6

Zwykłe porządki w komórce zakończyły się zadymieniem całej okolicy i mandatem w wysokości 250 złotych. Mieszkańcy ulicy Równej w Świdnicy palili szmaty i plastiki  w sąsiedztwie wielorodzinnej zabudowy.

ognisko

Gryzący, czarny dym zasnuł całą okolicę. Strażnikom miejskim udało się ustalić sprawcę całego zamieszania. Zadymiona została cała okolica, gdzie znajduje się zabudowa wielorodzinna. Za takie postępowanie na sprawcę nałożono mandat karny w wysokości 250 zł.  Rozpalanie ognisk, nawet jeśli składają się tylko z liści czy gałęzi, jest w mieście zabronione. W Świdnicy dużych śmieci można za darmo pozbyć się albo zostawiając je pod śmietnikiem w ostatni piątek i sobotę miesiąca, albo odwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów przy ulicy Metalowców 4 w Świdnicy.

 PSZOK czynny jest w godzinach: 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do godziny 18:00,

w soboty od godziny 10:00 do 16:00.

Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są niżej wymienione odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w każdej ilości,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • zużyte opony – w każdej ilości,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • odpady zielone – w każdej ilości,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.

Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych dodatkowych opłat.

Przed dostarczeniem odpadów, należy je uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem lub aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.