Strona główna Bez kategorii O podatkach na sesji Rady Miejskiej

O podatkach na sesji Rady Miejskiej

0

W najbliższy piątek zbierze się Rada Miejska Świdnicy. Podczas obrad zapadną decyzje m.in. o wysokości podatków od nieruchomości i środków transportu. Podczas sesji głosowane będą 22 uchwały.

sesja stoly2

Obrady rozpoczną się 4 grudnia o godzinie 10.00 w sali narad USC w Świdnicy. Radni zadecydują także o taryfie opłat za wodę, a także o nadaniu tytułów Zasłużony dla Miasta Świdnicy i przygotowaniu warunków przyjęcia polskiej rodziny z Kazachstanu. Radnym przedstawione zostanie także opracowanie pn. „Stan świdnickiej oświaty” oraz raport dotyczący współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną w latach 2013-2014.

Projekty uchwał:

XIV/ 1  w sprawie zapewnienia, w ramach repatriacji, warunków do osiedlenia się na stałe w Gminie Miasto Świdnica czteroosobowej rodzinie Państwa Galiny i Wiktora Repiczew z Republiki Kazachstanu
XIV/2  w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej”
XIV/3  ws trybu i zakresu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom
XIV/4 projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
XIV/5 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XIV/6 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości
XIV/7 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym
XIV/8 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
XIV/9 dot. nadania tytułu Zasłużony dla M. Świdnicy dla p. K.Barteli
XIV/10 dot. nadania tytułu Zasłużony dla M. Świdnicy dla p. J.Masłowskiego
XIV/11 dot. nadania tytułu Zasłużony dla M. Świdnicy dla p. P.Pamuły
XIV/12 dot. nadania tytułu Zasłużony dla M. Świdnicy dla p. T.Smarzyńskiego
XIV/13 w sprawie zmiany budżetu
XIV/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy
XIV/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia gruntu położonego przy ulicy Bystrzyckiej w Świdnicy
XIV/16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasta Świdnicy w 2016 r.
XIV/17 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne. Część 2) KAWKA.
XIV/18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 01, mieszczącego się w budynku przy ulicy Pułaskiego 61 w Świdnicy
XIV/19w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica
XIV/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
XIV/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gimnazjum nr 4 w Świdnicy
XIV/22 zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Poprzedni artykułJALPH po drugiej serii spotkań
Następny artykułStrzegom będzie miał kryty basen „Delfinek”