Strona główna Bez kategorii Boisko gotowe. Co z resztą zadań?

Boisko gotowe. Co z resztą zadań?

0

Uczniowie Gimnazjum nr 4 mają już wszystko: boiska do koszykówki, piłki nożnej, kompleks lekkoatletyczny i bulodrom. Od dzisiaj oficjalnie także boisko do siatkówki. To jedno z trzech zrealizowanych dotychczas zadań z budżetu obywatelskiego 2015.

boisko 4

Boisko kosztowało 100 tysięcy złotych i ma służyć wszystkim mieszkańcom osiedla Zarzecze. – Można na nim grac nie tylko w siatkówkę, ale także w badmingtona, ringo, tenisa czy siatkonogę – wyliczał dyrektor Gimnazjum nr 4 Tomasz Całka. I te ostatnią dyscyplinę zaprezentowali uczniowie klasy sportowej. Na boisku został rozegrany także mecz w siatkówkę z zaprzyjaźniona drużyną ze Szkoły Podstawowej nr 6. Młodzież od prezydenta miasta otrzymała komplet piłek.

/asz/

Na jakim etapie są inne zadania z II edycji budżetu obywatelskiego?

Zadania ogólnomiejskie
1. Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Śląskiej – etap I projekt budowlany i roboty przygotowawcze

Zadanie jest realizowane, ale nie według koncepcji przygotowanej przez poprzednie władze, która zakładała przede wszystkim zmniejszenie powierzchni basenów. Zachowany ma zostać obecny kształt basenu z unowocześnioną architekturą basenową.
Odbyło się szereg spotkań mających na celu ustalenie zasad, wymogów i warunków przebudowy basenu. Obecnie głównym problemem jest brak stacji uzdatniania wody, przeciekające niecki i zużycie techniczne infrastruktury. Została opracowana ekspertyza opisująca stan techniczny niecek basenowych i stacji filtrów węglowych oraz została wykonana dokumentacja projektowa dotycząca robót naprawczych i remontowych niecek basenowych i stacji filtrów mających na celu utrzymania obiektu w ciągłej bezpiecznej eksploatacji przez 4 -5 sezonów. Koszt robót naprawczych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 2.594.842,91 zł w tym 2.435.544,99 zł – remont niecek basenowych, 126.385,71 zł – remont stacji filtrów, 32.912,21 zł – poprawa stanu technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych w obrębie niecek basenowych. Opracowanie to jest obecnie analizowane przez pracowników urzędu miejskiego oraz OSiR-u. Planowane jest wykonanie remontu stacji filtrów oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania, która będzie podstawą dalszych prac projektowych.

2. Zagospodarowanie zalewu Witoszówka

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych, dzierżawcy terenu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz inicjatorów zadania SŚKŻ Qbryg i radnego Krzysztofa Grudzińskiego. W trybie roboczym wszystkie zainteresowane strony ustaliły zasady współistnienia na tym obiekcie. Po konsultacjach określono zakres inwestycji. Miasto planuje, aby wykonać kompleksowy projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne z przebudową istniejących ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia terenu wokół zalewu. W dokumentacji projektowej uwzględnione ma zostać również m. in. miejsce do piknikowania, zwiększenie miejsc parkingowych, rozbudowa placu zabaw, skatepark z pomieszczeniem socjalnym i WC, przystań dla MAK-mini
Przygotowane jest zapytanie ofertowe, zawierające wszystkie wcześniej uzgodnione elementy zagospodarowania terenu. Do 24 września br. Wydział Inwestycji otrzyma oferty wszystkich zainteresowanych wykonawców dokumentacji.

3. Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Pogodnej

Przed przygotowaniem specyfikacji przetargowej na wyłonienie projektanta obiektu odbyło się spotkanie konsultacyjne z TOZ – koło w Świdnicy. Dokonano już wyboru projektanta i uzgodniono koncepcję zagospodarowania działki. Jest przygotowana dokumentacja i złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zadanie dodatkowe:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy
Zadanie jest w trakcie realizacji. 12 czerwca br. wyłoniono wykonawcę. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin oddania obiektu do użytkowania to 30 listopada br. Całkowity koszt zadania (roboty budowlane, nadzory) – 1.202.691,04 zł.

Zadania dzielnicowe
1. Centrum
Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek” na pl. Wojska Polskiego

2. Śródmieście
Budowa placu zabaw w parku im. Generała Władysława Sikorskiego

Osiedle Zawiszów

Budowa placu zabaw w centrum tzw. „Plastra Miodu”
Wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie trzech placów zabaw
w Świdnicy:
– budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy Zakątek” na pl. Wojska Polskiego
– budowa placu zabaw w parku im. Gen. Władysława Sikorskiego
– budowa placu zabaw w centrum tzw.”Plastra miodu”
tj. firmę „Moje bambino” z Łodzi, która ma zakończyć prace do 15 października br.
Koszt zadania – 320 tys. zł brutto.
Dodatkowo, poza budżetem, ale chcąc zagospodarować całość obiektu, miasto wykona chodniki przy Szkole Podstawowej nr 315.
Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na realizację kolejnych placów zabaw, czyli przy Szkole Podstawowej „Bliżej Dziecka” przy ul. Jagiellońskiej, przy ul. Kopernika 3 oraz na doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Krszowickiej i Przyjaźni.
Wszystkie place powstaną do końca tego roku.

3. Osiedle Młodych

Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego
Zadanie zrealizowane.
Koszt zadania – 228 571 zł

Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Prądzyńskiego
Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyboru projektanta i podpisano umowę na wykonanie projektu. Następnie wybrano wykonawcę zadania, którym jest firma ESB-Elektro.
Termin zakończenia prac to 15 października br.
Koszt zadania – 49 569 zł (w tym koszt projektu).
4. Osiedle Zawiszów

Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego pomiędzy Colgate-Palmolive a ul. Ks. Prałata Dionizego Barana
Przygotowana została specyfikacja warunków zamówienia na wybór projektanta. Przewiduje się, że projekt przygotowany zostanie do końca roku.

5. Osiedle Zarzecze

Budowa drogi wjazdowej przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Rolniczej
Zadanie zrealizowane.
Koszt zadania – 40 tys. zł

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 4
Zadanie zrealizowane.
Koszt zadania – 100 tys. zł

Remont części chodników na terenie osiedlu Kolonia
W ramach tego zadania przewidziany jest do realizacji remont chodnika przy ul. Reja, na całej jego długości. Wyłoniono wykonawcę zadania, tj. firmę P.W. „Stańczyk”. Koszt zadania – 73 tys. zł.
Dodatkowo wykonany zostanie także remont chodnika przy ul. Mazowieckiej przez firmę ZRDiO Wiesław Chorzewski. Koszt zadania – 70 tys. zł
Zakończenie prac remontowych planowane jest na przełomie października i listopada.

6. Dzielnica Południowa

Zagospodarowanie terenu nad rzeką Bystrzycą na plażę wraz z budową boiska, placu zabaw, małej architektury i oświetleniem terenu.

Zadanie to nie będzie realizowane. Uzyskano opinię z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, z której wynika, ze jest to teren zalewowy. Dodatkowo wyszacowano, że koszt realizacji zadania znacznie przewyższa założone wydatki. Same prace związane z przygotowaniem terenu szacowane były na ok. 300 tys. zł. Po spotkaniu władz miasta z mieszkańcami Kraszowic zadecydowano, że środki na realizację tego zadania, czyli 100 tys. zł przeznaczone zostaną na inny projekt, który wybiorą mieszkańcy.
Po przeprowadzonej ankiecie Prezydent Miasta podjęła decyzję o realizacji wszystkich propozycji, na które głosowali mieszkańcy, tj.:
– modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Kraszowickiej i Przyjaźni,
– zorganizowanie placu zabaw i siłowni na powietrzu w parku przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Przyjaźni,
-przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją kładki – przejścia pieszo-rowerowego przez rzekę Bystrzyca. Zadanie to, wartości ok. 1 mln zł, realizowane będzie w 2016 roku.

7. Dzielnica Zachodnia

Projekt budowlany budowy zespołu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej
Przygotowane są dwie koncepcje zagospodarowania terenu. Po konsultacjach społecznych wybrany zostanie jeden wariant, który będzie podstawą do przygotowania dokumentacji technicznej i wyłonienia wykonawcy.

Remont promenady i miejsc parkingowych przy zalewie Witoszówka wzdłuż ulicy Polna Droga oraz nabrzeża przy pomostach

Zadanie będzie realizowane łącznie z zagospodarowaniem terenu wokół zalewu Witoszówka. Kwota przewidziana na to zadanie tj. 70 tys. zł wystarczy na przebudowę chodnika wzdłuż pomostów. Dodatkowym problemem jest chodnik wzdłuż ul. Polna Droga, gdzie należy rozdzielić fizycznie ruch pieszych od rowerowego, co wiąże się z koniecznością przyjęcia innych rozwiązań technicznych niż obecnie zastosowane.

Poprzedni artykułMizerny protest przeciwko wysypisku [FOTO]
Następny artykułPierwsze punkty rozdane