Strona główna Bez kategorii Prezydent Świdnicy nie straci mandatu

Prezydent Świdnicy nie straci mandatu

40

Beata Moskal-Słaniewska nie złamała prawa i w terminie zrezygnowała z prowadzenia działalności gospodarczej – stwierdził wojewoda dolnośląski. Zakończyło się postępowanie, które było prowadzone po doniesieniu poseł PiS Anny Zalewskiej.

Beata Moskal-Słaniewska

Podejrzenia, że doszło do złamania przepisów, co może skutkować utratą mandatu, pojawiły się w związku z tym, że na stronie internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nadal widnieją informacje o udziałach Beaty Moskal-Saniewskiej w dwóch spółkach, z których wynika, że Beata Moskal-Słaniewska nadal jest prezesem spółki BMS i posiada w niej 693 udziały o wartości 346.500 zł oraz 1/3 udziałów w spółce BONUS (84 udziały o wartości 8.400 zł). Zgodnie z przepisami prezydent nie może prowadzić działalności gospodarczej ani mieć więcej niż 10% udziałów w spółce prawa handlowego. Po zaprzysiężeniu prezydent miała 3 miesiące na zbycie udziałów. Powinna zrobić to najpóźniej 7 marca tego roku. Jeśli samorządowiec nie dopełni zapisów prawnych i nie dochowa terminu, traci mandat. Do wprowadzenia zmiany w KRS jest zobowiązany zarząd spółki i ma na to 7 dni. Nie ma natomiast żadnego przepisu, który podaje konkretny termin wprowadzenia zmian w elektronicznej informacji o KRS. Jak już prezydent  kilka tygodni temu wyjaśniała, wszystkie udziały zbyła w ostatnim dopuszczalnym prawem terminie.Pojawia się jeszcze pytanie – o różnicę w liczbie udziałów Beaty Moskal-Słaniewskiej w spółce BMS. W oświadczeniu majątkowym za 2014 rok podaje, że ma ich 659 o wartości 500 złotych każdy, we wpisie do KRS jest ich 693.

Jak informuje biuro prasowe, wojewoda zakończył postępowanie:

W piśmie z dnia 8 lipca 2015 r. (skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy) pani Prezydent oświadczyła, że od 28 lutego 2015 r. nie pełni w spółkach BMS i Bonus żadnych funkcji (tego dnia złożyła rezygnację z funkcji prezesa w obu podmiotach). Ponadto Pani Moskal – Słaniewska wyjaśniła, że w dniu 7 marca 2015 r. przekazała swoje udziały w obu spółkach mężowi. Do pisma z dnia 8 lipca 2015 r. dołączone zostały kserokopie odpisów aktów notarialnych obu umów darowizny udziałów.

W związku z powyższym Organ Nadzoru nie ma podstaw do zarzucenia Prezydent Świdnicy naruszenia art. 4 pkt 5 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, gdyż zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym przez ustawodawcę w art. 492 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 ze zm.) terminie.

Dodatkowo informuję, że w dniu 3 lipca 2015 r. Pani Moskal – Słaniewska sprostowała swoje wcześniejsze oświadczenia majątkowe, co do liczby posiadanych udziałów w spółkach BMS i Bonus. Jednak zgodnie z art. 492 § 1 pkt 2 ustawy – Kodeks wyborczy sankcja wygaśnięcia mandatu została przewidziana tylko w przypadku niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym, tożsamej sankcji ustawodawca nie przewidział za złożenie przez wójta (burmistrza, prezydenta) oświadczenia majątkowego zawierającego błąd.

Reasumując, w toku prowadzenia postępowania wyjaśniającego Wojewoda Dolnośląski nie uzyskał informacji, że zachodzą okoliczności, które uzasadniałyby wygaszenie Pani Moskal – Słaniewskiej mandatu.

/asz/

Poprzedni artykuł„Zestaw 2015” z setek zdjęć
Następny artykułGrożny wypadek w Mielęcinie