Strona główna Bez kategorii Ruszają remonty drogowe

Ruszają remonty drogowe

0

Zdecydowanie lepiej będzie się jeździło w gminie Świdnica. Kończy się remont drogi w Grodziszczu, a wkrótce rozpoczną się prace w Zawiszowie, Komorowie i Słotwinie.

Słotwina droga

Zdjęcie ilustracyjne

 Grodziszcze: Od kwietnia do sierpnia br. trwają prace przy remoncie dróg gminnych w Grodziszczu, realizowane przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w ramach otrzymanej w tym roku promesy na usuwanie skutków powodzi. Realizacja zadania obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami burzowymi, oświetlenie drogowe, nawierzchnię mineralno-bitumiczną. Ponadto zrealizowane zostaną wjazdy na posesje i chodniki z kostki betonowej. Powstanie także chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej, a sąsiedni rów i skarpy zyskają nowe umocnienia. Wartość inwestycji w Grodziszczu to 691,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 482,5 tys. zł.

Zawiszów – Sulisławice – Wiśniowa: W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do końca sierpnia br. trwać będzie remont blisko 3 km odcinka drogi gminnej od Zawiszowa w kierunku Wiśniowej. 8 lipca 2015 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym i Handlowym „COM-D” Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), z siedzibą w Jaworze i Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Rolnym „Sady Dolne” Spółka z o.o. (Partner konsorcjum), z siedzibą w Sadach Dolnych. Wartość inwestycji wyniesie ok. 857,5 tys. zł. z tego 50% stanowić będzie dotacja z budżetu państwa.

Słotwina: Przebudowa ul. Sikorskiego w Świdnicy podzielona została na dwa etapy. W pierwszym obejmie ona drogę w granicach administracyjnych miasta, w drugim odcinek terenu gminy Świdnica, tj. droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z ulicą osiedla Nad Potokiem w Słotwinie. Koszt finansowy II odcinka to 616,5 tys. zł. w tym dofinansowanie z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych wyniesie ok. 303 tys. zł.

Komorów: Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy wykonania drogi gminnej na odcinku od osiedla Arkadia do ronda w Słotwinie o długości 700 m. Realizacja inwestycji pozwoli na wykonanie drogi o szer. 5-6 m i włączenie jej do istniejącej już w Komorowie drogi gminnej. Inwestycja wykonywana będzie przy dofinansowaniu z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 126 tys. zł. Wpięcie drogi gminnej do istniejącego układu komunikacyjnego przy rondzie w Słotwinie z pewnością zwiększy bezpieczeństwo, poprawi komfort poruszających się po drogach a przede wszystkim uruchomi i uatrakcyjni tereny inwestycyjne.

 Jak dodaje Janusz Waligóra, rzecznik prasowy UG Świdnica, żadna z  inwestycji drogowych realizowanych na terenie gminy Świdnica nie wymaga wprowadzenia dodatkowych objazdów, czy też wyłączenia z ruchu remontowanych odcinków dróg.

Poprzedni artykułPiękniejszy świat Beaty: Kompot z landrynki
Następny artykułAktywna niedziela w parku