Strona główna Bez kategorii Drogowy zawrót głowy

Drogowy zawrót głowy

11

Kierowcy tego lata i jesieni nie będą mieli łatwego życia w Świdnicy. Niemal w tym samym czasie będą realizowane cztery duże inwestycje drogowe. Kłopoty pojawią się przede wszystkim na trasach wylotowych.

Wałbrzyska

Z jednej strony to duża radość, z drugiej – trzeba będzie zaciskać zęby i zmagać się z objazdami. Jeszcze w czerwcu rozpocznie się gruntowna przebudowa najbardziej zniszczonego fragmentu ulicy Sikorskiego, wkrótce ruszy budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ceglanej, Emilii Plater i Zamenhofa. Kolejne dwie inwestycje, które mają być realizowane w tym roku, to przebudowa ronda na ulicy Kopernika i remont fragmentu ulicy Wałbrzyskiej wraz z budową ronda. Wyjazd w kierunku Strzegomia, Dzierżoniowa i Wałbrzycha na pewno będzie się wiązał z koniecznością kluczenia objazdami.

Ulica Sikorskiego. Nareszcie!

Pierwsza w kolejce jest ulica Sikorskiego. Już w poniedziałek, 8 czerwca rozpocznie się jej remont. Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Przebudowa podzielona została na dwa etapy. W ramach pierwszego etapu przebudowana zostanie istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa, pętla autobusowa oraz przepust pod drogą. Powstanie 7 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, jednostronny chodnik (odcinkami dwustronny), ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne na terenie miasta. W drugim etapie prace obejmą odcinek drogi pozostający pod zarządem gminy Świdnica. Przebudowany zostanie skrzyżowanie z ulicą Nad Potokiem oraz część nawierzchni jezdni. Początkowo prace maja być prowadzone z pozostawieniem jednej nitki dla samochodów, będzie jednak konieczność całkowitego zamknięcia trasy. Objazdy zostaną poprowadzone małą obwodnicą i łącznikiem. Koszty przebudowy szacowano na 5.582.464,00 zł. W przetargu udało się uzyskać kwotę zaledwie 3 736 724 zł. Na inwestycję złożą się pieniądze z budżetu Świdnicy, gminy Świdnica, samorządu województwa i z narodowego programu budowy dróg lokalnych. Ponad 700-metrowy, newralgiczny fragment Sikorskiego ma być gotowy w listopadzie.

Rondo turbinowe dla marketu

Inwestycja, która nie zachwyca obecnych władz miasta, to budowa ronda i przebudowa ulicy E. Plater. Budowę ronda wymusza decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która tylko pod takim warunkiem zgodziła się na zorganizowanie wjazdu do powstającego przy ulicy Ceglanej marketu. 80% kosztów leży po stronie prywatnego inwestora, jednak miasto musi wyłożyć ponad 1,6 miliona złotych na przebudowę ul. E. Plater i włączenie tej ulicy do ul. Zamenhofa. Pierwsze ruszą prace przy ulicy Ceglanej. Rondo turbinowe zacznie powstawać w lipcu. Nie jest planowane zamkniecie drogi. Powstaną przejazdy alternatywne przy rondzie (po betonowych płytach). Trzeba się jednak oswoić z myślą, że ruch będzie w tym miejscu raczej ślamazarny. Kłopoty potrwają do końca września.

Ronda razy dwa

Sierpień – to najbardziej prawdopodobna data rozpoczęcia kolejnej dużej inwestycji drogowej. Składając się po ok. 2 miliony złotych Świdnica i samorząd województwa przebudują bardzo zniszczony fragment ulicy Wałbrzyskiej – od granic miasta do ul. Kochanowskiego. Na skrzyżowaniu z Polną Drogą powstanie rondo. Konieczne będzie zamykanie drogi i wyznaczanie objazdów.

Jakby było mało, jeszcze na przełomie lipca i sierpnia ma ruszyć czwarta inwestycja – finansowana z budżetu województwa przebudowa fragmentu ulicy Kopernika wraz z poprawieniem geometrii ronda. Kłopoty czekają głównie mieszkańców Zarzecza. Inwestycja na pewno spowoduje większe obciążenie ulicy Westerplatte, alternatywnego dojazdu do wylotu na Dzierżoniów.
Przed kierowcami  kilka trudnych miesięcy. Po kumulacji drogowych budów można spodziewać się spokoju, no chyba, że premier Ewa Kopacz dotrzyma słowa i ruszy budowa dużej obwodnicy.

Agnieszka Szymkiewicz