Strona główna Kultura Konkurs fotograficzny, a w nim do wygrania…

Konkurs fotograficzny, a w nim do wygrania…

0

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. Celem konkursu jest wyłonienie 13 fotografii, które znajdą się w kalendarzu Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku na rok 2016 r. To będzie pierwszy, oficjalny kalendarz muzeum w historii.

gala-parowozow-w-Jaworzynie-Śląskiej-29.09.2012-r

ZASADY:

1. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną, zarówno cyfrowo jak i analogowo,

2. Fotografie mogą być czarno – białe i kolorowe,

3. Fotografie muszą przedstawiać pojazdy szynowe z kolekcji Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku,

4. Na fotografiach znajdować się mogą zarówno pojazdy czynne jak i te nieczynne,

5. Do każdej przesłanej fotografii należy załączyć oświadczenie, że jest się autorem fotografii oraz zgodę na jej nieodpłatne używanie przez Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa – także do celów komerycyjnych oraz datę i miejsce jej wykonania. Dotyczy to również prac, które nie znajdą się w kalendarzu.

6. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłączenie te zdjęcia które zawierać będą w/w oświadczenia i informacje,

7. Prace konkursowe należy wysyłać na adres: [email protected], w treści wiadomości należy podać dopisek – PRACA KONKURSOWA,

8. Prace przyjmowane będą do dnia 15.06.2015 r. do godz. 24:00,

9. Wyniki ogłoszone zostaną na oficjalnej stronie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku: www.muzeumtechniki.pl, w dniu 1.07.2015 r.

10. Prace zostaną również zaprezentowane w siedzibie Muzeum w dnia 5 lipca 2015 r. (pierwszy Weekend pod Parą)

11. Prace, które znajdą się Kalendarzu Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, zostaną wybrane przez jury w głosowaniu tajnym,

12. Skład jury konkursowego:

Dr Piotr Gerber (Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska),

Katarzyna Szczerbińska – Tercjak (Dyrektor Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku),

Zbigniew Gryzgot (Kustosz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku),

Maciej Mądry (Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku),

Tomasz Pietrzyk (fotoreporter)

13. Decyzje jury mają charakter ostateczny i uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od decyzji,

Oprócz nagród rzeczowych, jakie ufundował Organizator, wybrane fotografie znajdą się w oficjalnym kalendarzu Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku 2016.

Poprzedni artykułAnioły, organy, puzony i śpiew
Następny artykułKrajowy Fundusz Szkoleniowy – w Świdnicy ostatnia szansa na spotkanie informacyjne