Strona główna Bez kategorii Opłaty na dworcu będą gigantyczne?

Opłaty na dworcu będą gigantyczne?

9

Trzej prywatni przewoźnicy poskarżyli się poseł Annie Zalewskiej. Twierdzą, że opłaty, jakie prywatne firmy będą musiały ponosić za prawo zatrzymywania się na nowo budowanym dworcu autobusowym przy ul. Kolejowej, będą 20 razy wyższe niż obecnie na wyznaczonych przez miasto przystankach. – Rozstrzygnięć jeszcze nie ma, ale taką informację uzyskali od urzędników – twierdzi posłanka. Nie ujawnia przy tym, które firmy poprosiły o interwencję.

dworzec autobusowy 3

Budowany w ramach Centrum Przesiadkowego dworzec autobusowy od początku budzi sprzeciw jednej z prywatnych firm. Kilkadziesiąt innych podjęło współpracę z miastem m.in. przy opracowaniu zasad korzystania z nowego miejsca. Różnica między zwykłym przystankiem a dworcem z pełną infrastrukturą dla pasażerów jest zasadnicza, co znajduje także odzwierciedlenie w przepisach. – Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ustala stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica. Za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym ustalona jest opłata 0,05 zł. Zgodnie z przepisami ustawy opłaty te stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i remontów przystanków komunikacyjnych oraz kosztów ich budowy, przebudowy i modernizacji – mówi Magdalena Dzwonkowska, Rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym mówi, iż opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców mogą być pobierane, a ich wysokość ustalana jest w drodze uchwały. Opłata ta nie może być wyższa niż 0,05 zł za zatrzymanie się na przystanku komunikacyjnym i 1 zł za zatrzymanie się na dworcu.

Jeśli policzyć wprost wg cennika ustawowego, to stawka rzeczywiście wrośnie 20-krotnie. – Na dzisiaj nie mamy uchwały Rady Miejskiej dotyczącej stawek za zatrzymanie się środka transportu na dworcu, więc nieprawdą jest, jak podała poseł Anna Zalewska, że stawki te wzrosną 20-krotnie – twierdzi rzeczniczka. Nie wiadomo jeszcze, kiedy decyzje zapadną. Centrum Przesiadkowe prawdopodobnie będzie gotowe pod koniec lipca. Terminy były jednak już kilka razy przesuwane. Zamiarem jest jednak przeniesienie głównego ciężaru w komunikacji międzymiastowej właśnie na ulicę Kolejową, gdzie powstał dworzec z poczekalnią i toaletami dla podróżnych, stanowiska do wsiadania i wysiadania oraz cały układ komunikacyjny do wjazdu i wyjazdu autobusów. Przez dziesiątki lat Świdnica miała prowizoryczny dworzec. Większość przewoźników nie protestowała przeciwko takiemu rozwiązaniu. Nieliczni torpedują zamiary miasta od samego początku i szukają sposobów, by ominąć w przyszłości dworzec. Wcześniej za pośrednictwem radnych i poseł Zalewskiej próbowali zmienić decyzję Rady Miejskiej w sprawie przystanku na placu Grunwaldzkim. Rada uchwaliła, że mogą z nich korzystać wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej. O tej kwestii pisaliśmy TU.

/asz/

Poprzedni artykułPrzedszkolaki na scenie
Następny artykułRynek do dyskusji