Strona główna Wydarzenia Miliony na aktywizację młodych bezrobotnych

Miliony na aktywizację młodych bezrobotnych

1

Blisko 60 mln zł trafi w 2015 r. do powiatowych urzędów pracy z Dolnego Śląska na działania aktywizujące młodych bezrobotnych. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy już wkrótce rozdysponuje pierwsze środki w ramach nowej perspektywy unijnej.

pieniadze

W czwartek, 2 kwietnia dyrektorzy 26. powiatowych urzędów pracy z Dolnego Śląska poznali zasady na jakich będą mogli skorzystać z ogromnych funduszy. Ich pracownicy przejdą gruntowne szkolenie już w najbliższy wtorek, 7 kwietnia w wałbrzyskim Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”.

Realizowany przez nas nabór wniosków to pierwszy projekt w województwie dolnośląskim, który pozwala na skorzystanie z funduszy unijnych w nowej perspektywie. Obecne działania, zgodnie z intencją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, kierowane są do osób poniżej 30. roku życia, które pozostają bez pracy, nie uczą się i nie korzystają ze szkoleń. To szczególnie trudna grupa, która mówiąc wprost nie widzi możliwości rozwoju i swojej przyszłości. Unijne fundusze i nasze wspólne działania mają pomóc w pobudzeniu aktywności i przede wszystkim pokazaniu, że przyszłość może być pozytywna – mówi Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Według planu w 2015 r. w ramach działania 1.1 PO WER objętych zostanie 5,6 tys. młodych, bezrobotnych Dolnoślązaków. To ważna grupa, a problem jest spory. Z ostatnich danych wynika, że w lutym 2015 r. w grupie bezrobotnych do 30. roku życia było ponad 33,2 tys. osób. To blisko 27 proc. z całej grupy bezrobotnych Dolnoślązaków, których jest ponad 128 tys.

Pierwsze fundusze przekazywane będą powiatowym urzędom pracy w trybie pozakonkursowym, a pomoc dla młodych bezrobotnych będzie kompleksowa. Zacznie się od diagnozy i oceny predyspozycji, ścieżki kształcenia i rozwoju. Wszystko po to, by młodzi Dolnoślązacy zdobyli lub uzupełnili wykształcenie, nabyli nowe kwalifikacje, które pozwolą im odnaleźć się zawodowo na rynku, który nie jest łatwy. Co więcej urzędy będą współpracować z pracodawcami po to, by powstały miejsca pracy – wylicza korzyści nowego programu Ewa Grzebieniak, wicedyrektor ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w DWUP.

***

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to element realizacji Strategii Europa 2020. W jego ramach realizowane będą ogólnopolskie działania dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO WER to odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera także innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest zaangażowany w realizację działania 1.1 i 1.2 PO WER w regionie i pełni rolę instytucji pośredniczącej. Odpowiada m. in. za organizację naborów i konkursów oraz wyłanianie projektów, monitoruje również, czy działania realizowane są we właściwy sposób i przynoszą konkretne efekty.

***

Do 10 kwietnia 2015 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przyjmuje wnioski od Powiatowych Urzędów Pracy na Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

Projekt polega na tym, że młodym Dolnoślązakom zostanie zaproponowana dobrej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Pomoc będzie kierowana indywidualnie, a uczestnicy projektu mogą liczyć na kompleksową aktywizację zawodową – nową pracę.

Więcej informacji: www.power.dwup.pl, www.power.gov.pl.

Poprzedni artykułForex z platformą handlową FxPro
Następny artykułW „Słoneczku” o autyzmie