Strona główna Wydarzenia Świdnica na kongresie Związku Miast Polskich

Świdnica na kongresie Związku Miast Polskich

1

Ponad 1400 samorządowców z polskich miast, miasteczek i gmin wiejskich oraz przedstawicieli starostw obraduje na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Było to pierwsze spotkanie Związku Miast Polskich w tej kadencji samorządowej. Świdnicę reprezentuje prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, a w obradach uczestniczyli jako obserwatorzy Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Ewa Dryhusz z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 

kongres 11

Świdnica jest jednym z 302 miast, które należą do jednej z najstarszych w Polsce organizacji. ZMP istnieje od 1917 roku. Działał do 1939 roku, a ponownie powołany do życia został po reformie samorządowej w 1991 roku. Jego rolą jest między innymi przygotowywanie, proponowanie i opiniowanie zmian w przepisach prawnych, które dotyczą samorządu. ZMP przygotowuje ekspertyzy, ściśle współpracuje z polskim rządem, parlamentem, a także organizacjami samorządowymi z innych krajów. Związek wspiera promocję polskich miast. Dyrektorem biura Związku jest od wielu lat Andrzej Porawski, który w maju będzie gościem obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego w Świdnicy.

– Będziemy chcieli aktywnie włączyć się w prace problemowych komisji, których przy ZMP istnieje kilkanaście. To właśnie tam wypracowywane są najważniejsze dla samorządów stanowiska, które potem wpływają na zmianę prawa. Sam Związek to znakomite forum wymiany doświadczeń i wiedzy. Te dwa dni spotkań pokazały, że wśród samorządowców jest wielka wola współpracy, niezwykła życzliwość. To środowisko ludzi, okazujących sobie wsparcie, którzy chętnie dzielą się z koleżankami i kolegami dobrymi pomysłami. Jako debiutantka byłam mile zaskoczona przyjęciem w tym środowisku – podsumowuje Beata Moskal-Słaniewska.

Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Gliwic, został nowym prezesem Związku Miast Polskich. Zastąpił na tym stanowisku Ryszarda Grobelnego, byłego już Prezydenta Poznania. To jedna z najważniejszych decyzji, podjętych przez samorządowców na XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Delegaci uchwali Tezy programu działania Związku na VII kadencję. Uznali za konieczne działania na rzecz korzystnych dla miast systemowych rozwiązań w zakresie finansów samorządowych, w tym przywrócenia zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych powodowanych zmianami ustawowymi. Związek zamierza doprowadzić do uwzględnienia w budowaniu systemu finansów lokalnych standardów wykonywania usług publicznych – zwłaszcza w zadaniach przeregulowanych, jakimi są oświata i pomoc społeczna. Delegaci z miast chcą, by została wyegzekwowana zasada jedno miasto – jeden gospodarz. Związek ma bronić wywalczonego zakresu decentralizacji spraw publicznych oraz doprowadzić do wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji publicznych. Kolejne postulaty reprezentantów miast to spowodowanie usunięcia zbędnych nadregulacji prawnych, ograniczających autonomię miast i gmin w zakresie ustawowo nałożonych zadań własnych, wprowadzenie zmian ustawowych, umożliwiających przywrócenie wpływu miast i gmin na ład przestrzenny oraz koordynację działań w tym zakresie i wreszcie uchwalenie ustawy o rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Ważnym kierunkiem działań Związku w nowej kadencji ma być utrwalenie znaczenia i aktywności Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołów oraz aktywny udział przedstawicieli miast w innych gremiach, które mają wpływ na poszczególne dziedziny życia publicznego w Polsce. Delegaci uważają, że należy aktywnie współpracować z regionalnymi organizacjami samorządowymi.

W uroczystej kolacji samorządowców udział wzięła Premier Ewa Kopacz. – Nie ma nowoczesnej demokracji bez sprawnego i silnego samorządu – powiedziała szefowa rządu do uczestników kongresu. Sprawny samorząd to gwarancja siły Rzeczypospolitej – zaznaczyła. Pani Premier zapowiedziała także, że w ramach decentralizacji finansów do samorządów trafi więcej niż zapowiadano środków unijnych. Polskie samorządy w bieżącej perspektywie mogą liczyć na 130 miliardów złotych.

Ewa Dryhusz, UM w Świdnicy

/opr. red./

Poprzedni artykułzDolni Ślązacy z Gimnazjum nr 1
Następny artykułSelfie na Dzień Kobiet [WYNIKI KONKURSU]