Strona główna Bez kategorii Sesja Rady Miejskiej po raz szósty

Sesja Rady Miejskiej po raz szósty

3

O działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i programach pomocowych dla mieszkańców Świdnicy będą rozmawiać świdniccy radni. VI sesja została zwołana na najbliższy piątek, 27 marca 2015 roku. Rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali narad USC. Obrady są otwarte dla publiczności.

Sesja Rady Miejskiej w Świdnicy (11)

Porządek obrad:

Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
Wręczenie odznaczeń państwowych, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, pracownikom MOPS wyróżnionym za „Długoletnią Służbę”.
Przedstawienie porządku VI sesji Rady Miejskiej.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy w 2014 r.
Sprawozdania z realizacji:
a) „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018” w 2014 r.

b) „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014” w 2014 r.

c) „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015” w 2014 r.

d) „Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015” w 2014 r.

e) „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2014 rok”.

8. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Świdnicy na 2015 rok.
9. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie- (zał. nr 1, proj.VI/: 1-6).
10.Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.02.2015 r.
11.Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
12.Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
13.Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał i innych materiałów:

Sprawozdanie z działalności MOPS w Świdnicy w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2011-2018 w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego i Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym na lata 2012-2015 w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2014 rok

Uchwała V/1 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego.

Uchwała VI/2 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Rynek 43 w Świdnicy

Uchwała VI/3 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2015r.”

Uchwała  VI/4 ws. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Świdnickie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Uchwała VI/5  w sprawie zmiany budżetu

Uchwała VI/6 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

Uwaga !

Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.
W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

Poprzedni artykułSiatkarki „jedynki” trzecie w województwie
Następny artykułPan Stanisław znów dał o sobie znać!