Strona główna Bez kategorii Ponad 200 drzew pod topór

Ponad 200 drzew pod topór

14

Dziesiątki drzew już zostało wyciętych, ale to nie koniec. W związku z planowaną budową supermarketu przy ulicy Ceglanej i ronda między Ceglaną a Emilii Plater w Świdnicy  inwestor oczyszcza teren. Mieszkańcy są zaskoczeni i oburzeni. Skargi trafiły m.in. do Urzędu Miejskiego.

drzewa 3

Ścięte drzewa leżą przy drodze krajowej nr 35 od strony ulicy Emilii Plater i na dawnym boisku przy ul. Ceglanej. Sytuacja jest skomplikowana i była poprzedzona wieloma procedurami. Inwestor, KM spółka komandytowa z Wrocławia, ma niezbędne zezwolenia, choć nie dopełniła wszystkich obowiązków. Wycina jednak zgodnie z prawem i nie musiała sąsiadów o tym fakcie informować.

Miasto w lipcu 2014 wydało przedsiębiorcy decyzję na wycięcie drzew z jego działek przy ulicy Ceglanej, gdzie ma powstać inwestycja. Zgoda objęła 162 drzewa, głównie topole, młode dęby, głogi. Przedsiębiorca może je usunąć pod warunkiem zastąpienia taką samą liczbą nowych nasadzeń – mówi Eleonora Sikocińska, kierownik referatu ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim. Wartość usuwanych drzew wyliczono na 285 tysięcy złotych i taka kwotę przedsiębiorca będzie musiał zapłacić, jeśli do listopada tego roku na swoim terenie nie posadzi 162 drzew ozdobnych. Jest jeszcze jeden warunek – drzewa muszą przeżyć minimum 3 lata. Na tym jednak nie koniec. Miasto wydało także decyzję zezwalającą na usuniecie 51 topól kanadyjskich z działek inwestora. – To gatunki nierodzime, w związku z tym nie jest naliczana opłata. Przedsiębiorca ma obowiązek nasadzić, również do listopada, 54 inne drzewa. Jeśli tego nie zrobi, będzie odpowiadał z przepisów dotyczących nielegalnej wycinki drzew, a w tym przypadku grożą bardzo wysokie kary – dodaje kierowniczka.

Na zupełnie innych zasadach usunięte zostały drzewa przy ul. Emilii Plater. Ten teren należy do miasta, ale na mocy porozumienia firma KM została inwestorem zastępczym i wybuduje w tym miejscu rondo turbinowe, umożliwiające wjazd zarówno na ul. E.Plater, jak i Ceglaną. Spółka w 80% poniesie koszty tej inwestycji, szacowanej na ok. 6 milionów złotych. Rondo turbinowe było jedynym rozwiązaniem, na które zgodziła się Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, zarządzająca drogą krajową nr 35. Zgoda na usunięcie drzew została wydana równocześnie z pozwoleniem na budowę, które z kolei wydało świdnickie starostwo. Kwestię wycinki reguluje w tym przypadku tzw. specustawa drogowa, czyli ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Na jej mocy inwestor może wycinać drzewa bez zgody właściciela terenu i bez konieczności wykonania nowych nasadzeń. Pozwolenia nie zostały zaskarżone i mają tryb natychmiastowej wykonalności.

W tym przypadku jednak firma pośpieszyła się i wykonała wycinkę bez przejęcia terenu od inwestora, jakim formalnie jest miasto. W tej sprawie Urząd Miejski wystosował pytanie i jeśli uzna, że doszło do złamania procedur, zgłosi sprawę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Mimo podejmowanych prób, z przedstawicielem spółki nie udało nam się skontaktować.

Z naszych informacji wynika, że m.in. na działkach  sprzedanych przez miasto przy ulicy Ceglanej powstanie supermarket. (Działki 256/1, 256/5 i 256/6 w przetargu nieograniczonym powierzchnia 0,6099ha za cenę 1 824 090 zł brutto 28 kwietnia 2014 roku – cena ustalona w przetargu. Działki 252 254/2 w drodze bezprzetargowej o powierzchni 0,5351ha za cenę 1 055709 zł brutto – sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania działek przyległych, co zostało ustalone 31 stycznia 2014 roku. Obie sprzedaże potwierdzone aktami notarialnymi w dniu 30 maja 2014 roku.)

/asz/

Poprzedni artykułCo grają w Cinema 3D [REPERTUAR]
Następny artykułTurniej Bambini Cup w hali na Zawiszowie