Strona główna Bez kategorii Historyczna konsekracja biskupa ze Świdnicy

Historyczna konsekracja biskupa ze Świdnicy [VIDEO]

3

Ks. Waldemar Pytel, wieloletni proboszcz Kościoła Pokoju w Świdnicy, został wprowadzony na urząd biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. – Chcę być biskupem duszpasterzem, a nie tylko nadzorcą – powiedział podczas dzisiejszej uroczystości, która zgromadziła setki osób. Chce Kościoła otwartego, wrażliwego i zaangażowanego społecznie, współpracującego z władzami świeckimi,  ale bez ambicji rządzenia.

bp Pytel

Po raz pierwszy w historii uroczystość tej rangi miała miejsce w świdnickiej świątyni luterańskiej. Rozpoczęła się w samo południe. Aktu konsekracji dokonał zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, bp Jerzy Samiec w asyście dotychczasowego zwierzchnika diecezji wrocławskiej, bpa Ryszarda Bogusza i zwierzchnika diecezji Uppsala w Szwecji, bpa Ragnara Perseniusa. Biskup Samiec życzył Waldemarowi Pytlowi Bożego błogosławieństwa i głębokiej wiary. Szczególnie wzruszającym momentem była wspólna zgoda zgromadzonych w świątyni duchownych ewangelickich na objęcie przez świdnickiego proboszcza zwierzchnictwa nad diecezją.

Uroczystość miała ogromne znaczenie nie tylko dla wiernych Kościoła Ewangelickiego, ale także dla mieszkańców Świdnicy, zachodniej Polski, a także przyjaciół ze Szwecji i Niemiec. Wśród gości znaleźli się  kardynał Henryk Gulbinowicz, biskup diecezji świdnickiej  Rzymsko-Katolickiej ks. prof. Ignacy Dec, ks. Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej w Świdnicy, poseł Teresa Świło,  Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wiceminister Stanisław Huskowski, a także samorządowcy z wicemarszałkiem Dolnego Śląska Ewą Mańkowską, starostą świdnickim Piotrem Fedorowiczem, prezydent Świdnicy Beata Moskal – Słaniewską, wójtami Teresą Mazurek i Władysławem Gołębiewskim. Obecni byli dyplomaci z Niemiec i Czech, a także Staffan Herrström, ambasador Królestwa Szwecji w Polsce. Szczególnie ważnymi uczestnikami konsekracji byli najbliżsi biskupa Pytla: żona Bożena, synowie Jakub i Mateusz oraz mama.

bp Pytel 1

Deklaracje biskupa Pytla

Rozpoczynając swoje kazanie bp Waldemar Pytel podziękował świadkom wiary: rodzicom, dziadkom, rodzinie, duszpasterzom, którzy inspirowali go do służby w Kościele i wspierali w jego wyborach. Wersetem przewodnim, w swoim biskupim powołaniu, bp Pytel uczynił słowa Jezusa Chrystusa z Dziejów Apostolskich: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” Jak podkreślił nowy biskup, kontekst tego tekstu jest skandalizujący: zmartwychwstały Chrystus wymienia Jerozolimę i Samarię jednym tchem. To, co najbardziej święte i to, co świętości pozbawione. Jezus burzy granice żydowskiej teologii, ponieważ Jego Ewangelia odnosi się do wszystkich: „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.” Burzy je również dla uczniów i wysyła ich aż po krańce ziemi. Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej zauważył, że powyższy tekst można odnieść do dzisiejszej sytuacji chrześcijan w świecie: My, współcześni uczniowie Pana, Kościół Chrystusowy, ludzie pobożni chętnie żyjemy w takich granicach, gdzie jesteśmy w swoim gronie, gdzie często jest swojsko, jak w rodzinie. Gdzie chcielibyśmy, aby przeszłość zastygła, zamykając kościoły i parafie przed ożywczym działaniem Ducha Świętego. Bp Pytel określił wyzwania jakie stoją przed uczniami Jezusa dzisiaj oraz jego zadania jako biskupa: Jako Jego uczniowie wezwani jesteśmy do składania świadectwa wiary, tam gdzie byt jest trudny, praca ponad siły, gdzie bezrobocie i brak perspektyw dla młodych pozbawia ludzi poczucia wartości, rozbija rodziny, gdzie lęk przed chorobami, konfliktami zbrojnymi, samotnością zatruwa skutecznie nasze życie. Tam, gdzie rozpadają się więzy między ludźmi, gdzie coraz więcej wśród nas eurosierot. (…) Tam jest miejsce biskupa. Przypomniał też, że Ewangelia o darze zbawienia z łaski przez wiarę może przynieść pociechę, ulgę, nadać ludzkiemu życiu nowy kierunek. W kazaniu bp Pytel wspomniał także chrześcijan prześladowanych za wiarę w Chrystusa na całym świecie. Zaakcentował ich odwagę i moc jakiej doświadczyli w swoim życiu za sprawą Ducha Świętego. Zachęcił słuchaczy, aby zapłonęli Bożą miłością, aby byli gotowi zapalać innych i stać się prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. Tę służbę trzeba rozpocząć od najbliższego otoczenia: Nasze pierwsze męczeństwo, rzeczywiste świadectwo życia dajemy w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, wśród krewnych. W miejscu naszej pracy czy nauki. Właśnie tam, gdzie dobrze nas znają, gdzie korespondencja naszego życia z życiem i nauką Chrystusa jest możliwa do sprawdzenia.

bp Pytel 2

Jaka jest diecezja?

Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego liczy 16 parafii, służy w niej 20 duchownych w tym jedna kobieta. Swoją powierzchnią obejmuje zachodnią część kraju: Dolny Śląsk, woj. lubuskie i część woj. zachodniopomorskiego. Utrzymuje kontakty partnerskie z niemieckim Ewangelickim Kościołem Północy oraz z Ewangelickim Kościołem Berlina-Brandenburgii i Łużyc Górnych.

Kim jest nowy biskup?

Ks. Waldemar Pytel ma 56 lat. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku, w Świdnicy, przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką. W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został wybrany jej proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku. W latach 1986-1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 sprawował mandat członka Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku zasiadał w Radzie Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej w randze zastępcy Biskupa. Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w latach 2005-2007. Natomiast w latach 1995-1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001). Ks. Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

opr. Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykułRusza Akademia Młodego Polonisty!
Następny artykułPożar w Fabryce Wagonów [FOTO]