Strona główna Bez kategorii Zlikwidują IV LO? Sesja Rady Powiatu

Zlikwidują IV LO? Sesja Rady Powiatu

11

Już w najbliższą środę, 11 lutego,  radni powiatu świdnickiego zadecydują, czy przyjąć uchwałę o zamiarze likwidacji placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3. Jedyna realnie istniejącą jest IV LO im. Orląt Lwowskich. Tzw. mundurówki bronią nauczyciele, uczniowie, rodzice i kombatanci.

likwidacja IV LO gł

W 2013 roku liceum z klasami, w których prowadzone są zajęcia dodatkowe, związane z policją, wojskiem i strażą pożarną, straciło siedzibę przy ul. Strzelińskiej. Szkoła została ulokowana przy ul. Kościelnej w budynku B, należącym wcześniej do III LO. Tuz przed przed świętami Bożego Narodzenia dyrekcja została poinformowana o planach likwidacji placówki i włączenia klas do III LO. Ta zapowiedź wywołała sprzeciw szkolnej społeczności. W obronie szkoły wysłali listy i petycje do wielu instytucji.  5 stycznia podczas dużego spotkania uczniowie i nauczyciele zaprezentowali dokonania szkoły, a w dyskusji starli się zwolennicy i przeciwnicy likwidacji. Jak zapewnił starosta Piotr Fedorowicz, młodzież i nauczyciele nie ucierpią, bo klasy zostaną włączone do III LO. Ten zamiar nie budzi entuzjazmu, Szkoły różnią się charakterem i poziomem. W IV LO maturę zdaje tylko 60% uczniów, w III LO 99%. Argumentem za utrzymaniem IV LO ma być szczególny nacisk na wychowanie patriotyczne i ściąganie do Świdnicy uczniów spoza powiatu, a co za tym idzie – dodatkowej subwencji oświatowej.

Sesja Rady Powiatu rozpocznie się 11 lutego o godzinie 15.00 w sali narad świdnickiego USC.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

b) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,

c) zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr IV im. Orląt Lwowskich w Świdnicy,

d) zamiaru likwidacji Technikum Nr 3 w Świdnicy,

e) zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Świdnicy,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego,

g) rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Koroluka na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy.

10.Wnioski i oświadczenia.

11. Informacje dla radnych.

12.Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Poprzedni artykułDominatorzy ze Świdnicy
Następny artykuł„Romek i Julka” na walentynki