Strona główna Bez kategorii Uwaga! Zmiany w opłatach za śmieci

Uwaga! Zmiany w opłatach za śmieci

9

Obecnie obowiązujące przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powodują, że dotychczas funkcjonujący w Świdnicy system składania deklaracji i wnoszenia opłat musi zostać zmieniony. 2 lutego weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja nakłada na wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnoszenia tej opłaty do Urzędu Miejskiego – informuje biuro prasowe UM w Świdnicy.

śmieci2
Od 1 lipca 2013 roku właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych składali deklaracje do Urzędu Miejskiego i dokonywali opłaty za gospodarowanie odpadami na indywidualny nr konta przypisany do danej nieruchomości – przypomina Maria Kasprowicz-Gładysz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Miasta i informuje, że w związku z nowelizacją ustawy w porozumieniu z każdą spółdzielnią mieszkaniową uzgodniono, że do dnia 25 kwietnia 2015 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele lokali mieszkalnych wnosić będą indywidualnie, czyli na dotychczasowych zasadach. Natomiast od maja 2015 r. powyższy obowiązek realizować będzie spółdzielnia mieszkaniowa, czyli opłata za odpady będzie pobierana przez spółdzielnię w tzw. czynszu i przekazywana do Urzędu Miejskiego.
Każdy, kto dokonał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres dłuższy niż do końca kwietnia 2015 r., będzie miał na koncie nadpłatę, której zwrot następuje na wniosek podatnika. W sprawie nadpłat prosimy o kontakt z Referatem Finansowym Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49, pok. 1b/1c, tel. 074/8562824, 074/8562825).
Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

/UM w Świdnicy/

Poprzedni artykułMistrzowska korona dla Jako Team-u
Następny artykuł10 lat od najdłuższej lekcji świata [FOTO]