Strona główna 112 Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

1

W dniach od 23 do 28 lutego 2015r. obchodzony będzie wzorem lat minionych Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Celem tej corocznej ogólnopolskiej akcji jest udzielanie niezbędnych informacji osobom pokrzywdzonym w zakresie przysługujących im uprawnień jako ofiarom przestępstw.

prokuratura-nowe

Ponadto obchody mają przypominać o konieczności ciągłego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw w Polsce, wyznaczaniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia, a także służyć podnoszeniu poziomu wiedzy i uwrażliwianiu społeczeństwa oraz przedstawicieli organów i instytucji publicznych w tej kwestii.

W ramach akcji prokuratorzy z prokuratur okręgu świdnickiego w dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015r. udzielać będą zainteresowanym osobom informacji i pomocy prawnej we wskazanym zakresie, w siedzibach jednostek, w godzinach urzędowania, m.in. w:

w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1go Maja 21,

w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy przy ul. Zamkowej 2,

Informujemy również, że w dniu 26 lutego 2015r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbędzie się konferencja Prokuratora Generalnego na temat „Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony”. Transmisja z konferencji będzie dostępna on line w internecie pod adresem: http://www.ofiarom-przestępstw.lex.pl.

Koordynacją działań w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości zajmować się będą ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Lista tych placówek i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl.

/Prokuratura Okręgowa w Świdnicy/

Poprzedni artykułŚKPR wykorzystał już limit niepowodzeń
Następny artykułKto dyrektorem ŚOK?