Strona główna Wydarzenia Świdnica Weź udział w konsultacjach

Weź udział w konsultacjach

3

Prezydent Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” – informuje Ewa Dryhusz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

swidnica14.04.2012r030

Obecnie został opracowany projekt dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Jest to dokument oceniający postępowanie wpływu zaplanowanych w „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” działań, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, łącznie z wpływem na zdrowie ludzi. Prognoza taka polega na weryfikacji zaplanowanych w ww. strategii przedsięwzięć na środowisko i uzyskaniu wymaganych prawnie opinii i uzgodnień.

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko zawiera informacje ogólne w zakresie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, dane o metodach sporządzania prognozy i propozycje metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu. Prognoza przedstawia również informacje o aktualnym i przewidywanym stanie środowiska oraz problemy związane z ochroną środowiska. Zawiera zbiór oddziaływań krótko- i długoterminowych na środowisko, jak i rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań wynikających z projektowanego dokumentu.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 ww. dokumenty będą dokumentami niezbędnymi do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Przedłożony do konsultacji dokument odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz zapisom przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który stanowi podstawę do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 19.01.2015 r. do dnia 08.02.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą formularza.

Wypełnione formularze prosimy przekazać na adres [email protected] lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49, pokoju 316 w terminie do dnia 08.02.2015 r. decyduje data wpływu.

Poprzedni artykułPodróż w głąb Afryki
Następny artykułBezkonkurencyjni w pierwszym biznesie