Strona główna Bez kategorii Mniej na promocję, więcej dla kultury?

Mniej na promocję, więcej dla kultury?

6

W 2015 roku dochody Świdnicy mają sięgnąć 179, 64 miliona, a wydatki przekroczą 180, 54 miliona złotych. Deficyt ma wynieść 900 tysięcy złotych. Taki plan zakłada projekt budżetu, przygotowany jeszcze przez poprzednie władze miasta i zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nowa prezydent autopoprawką chce wprowadzić kilka korekt.

sesja

Żadna z nich nie narusza ostatecznego kształtu już gotowego projektu. Autopoprawka dotyczy zmniejszenia wydatków na promocję o 172 tysiące złotych. Więcej trafi natomiast do ŚOK-u – 230 tysięcy złotych (to środki pierwotnie przeznaczone na Festiwal Reżyserii Filmowej) oraz MBP – 65 tysięcy złotych.

Lwią część budżetu jak zawsze pochłonie bieżące utrzymanie miasta, a najwięcej trafi na oświatę. Ponad 25 milionów złotych ma zostać przeznaczone na inwestycje. Projekt budżetu znajdziesz TU.

Czy budżet zostanie przyjęty w proponowanym kształcie, zadecydują radni podczas jutrzejszej sesji. Obrady rozpoczną się 23 stycznia o godzinie 11.00 w sali narad USC w Świdnicy.

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

Przedstawienie porządku IV sesji Rady Miejskiej.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przyjęcie protokołów z I, II oraz III sesji Rady Miejskiej.

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata

2015-2030 – (proj. uchwały – zał. nr 1).

Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok – (proj. uchwały – zał. nr 1).

Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. IV/: 1,2,4-6).

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 16.12.2014 r.

Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

 

Poprzedni artykułWyrzucili świnkę morską z III piętra
Następny artykułCo grają w kinie Cinema 3D? [REPERTUAR]